Jardenit

18.10.2011 

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa otevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. Z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil‘.“( Mk 1, 9 – 11).

Vážení posluchači a milí poutníci, v dnešním zastavení se vypravíme na sever Svaté země, až do Galileje - do místa, kde se řeka Jordán vylévá z Genezaretského jezera a které se jmenuje Jardenit.

Řeka Jordán je nejvýznamnější a nejdelší řekou Izraele a patří k posvátným řekám. Pramení na úpatí Golanských výšin v nadmořské výšce asi 1000 m a klesá až do úrovně -400 m, kdy se vlévá do Mrtvého moře. Má průměrnou šířku 33 m, je dlouhá 256 km a hluboká do 3 m. Je těžko splavná, neboť její mělčiny jsou na mnoha místech posety skalami. Řeka Jordán se od biblických časů změnila jen málo, jen nyní je hůře přístupná, protože značnou částí svého toku tvoří státní hranici mezi Izraelem a Jordánskem.

Jardenit se nachází přibližně 8 km jižně od Tiberias, nedaleko místa, kde řeka Jordán opouští Genezaretské jezero. Jardenit není městem, ani svatým místem, ale přesto sem přichází mnoho poutníků. Jsou to příslušníci různých církví, kteří vykonávají obřad křtu podle tradice Písma ranně křesťanským způsobem - tedy ponořením v řece, a nebo jej obnovují znovu ponořením či obmytím vodou z Jordánu.

Tuto lokalitu v r. 1981 vystavělo a zpřístupnilo izraelské ministerstvo turismu. Prostory Jardenitu představují romantické zákoutí vyplněné zelení vhodné k odpočinku i k zamyšlení. Přístup k vodě je přizpůsoben tak, aby skupiny poutníků mohli bezpečně sestoupit až do vod samého Jordánu. Často je možné zde spatřit hojně se vyskytující ryby nebo dokonce i vydry.

Jak je ale toto místo spojeno s Českou republikou? Při příchodu ke křestním místům můžeme zahlédnout několik majolikových desek s textem z Markova evangelia popisující Ježíšův křest, který jsme slyšeli v úvodu. Jedna z nich je česká a je na dobře viditelném místě přibližně uprostřed všech. Pod evangelijním textem si můžeme přečíst nápis: „Věnovala česká pobočka ICEJ a křesťané z České republiky.“ Připomeňme, že ICEJ je Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém a jeho prioritou je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost a také podporovat různé projekty v Izraeli. Deska s českým textem Markova evangelia byla instalována ještě spolu s některými dalšími přibližně před 4 lety. Iniciativa tehdy vzešla z izraelské strany od správců lokality Jardenit, kteří se obrátili na mateřskou organizaci ICEJ v Jeruzalémě a ta zajistila výrobu a instalaci desek. Místní pobočky – tedy včetně té naší české – se podílely finančním darem dle vlastních možností. Tato instituce mimo jiné organizuje Den modliteb za pokoj Jeruzaléma. Ten letošní se konal 2. října.

Vzpomínám si na jeden velmi silný zážitek z tohoto místa. Když jsem jej před několika lety navštívila, byla zde skupinka asi 20 Američanů se svým pastorem a právě probíhal křest dospělých. Jeden po druhém oblečeni do bílého roucha vcházeli za zpěvu černošských písní do Jordánu až k pastorovi, který stál opodál – sám ponořen asi po prsa ve vodě - a postupně přicházející křtil. Sborový zpěv najednou ustal a jeden asi šedesátiletý muž z oné skupinky čekající na křest, začal vcházet do Jordánu a nahlas zpívat sám. Jeho píseň se krásně rozléhala. Vše utichlo a pozornost okolostojících se soustředila jen na něj, což on ale vůbec nevnímal. Když za zpěvu došel až k pastorovi, byl po chvilce ponořením do vod Jordánu pokřtěn. Z jordánské vody se ale vynořil naprosto jiný člověk se zcela odlišnou tváří – krásnou a čistou. Doslova se znovu narodil – protože se po prvním nádechu … z celého srdce hlasitě rozplakal. A s ním v radosti i mnoho ostatních přítomných.

Vážení poutníci, až se jednou vypravíte do těchto míst, nezapomeňte si podle starého poutního zvyku, který je zapsán již ve zprávách ze 4. století, odnést domů láhev s jordánskou vodou, protože tato praxe se udržuje dodnes.

Václava Benešová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.