Papež k 800. výročí narození sv. Anežky české

7.11.2011 

Těžké a smutné časy, kdy bylo náboženství v Čechách pronásledováno, lze již považovat za minulost, píše Benedikt XVI. v listu adresovaném kardinálu Joachimu Meisnerovi. Právě arcibiskupa Kolína nad Rýnem jmenoval papež svým zvláštním vyslancem na slavnosti 800. výročí narození sv. Anežky české, které vyvrcholí v Praze 12. listopadu. Dcera krále Přemysla Otakara I. přišla na svět někdy mezi lety 1205-1211. K připomínce osmistých narozenín byl zvolen letošní rok, který se zároveň sbíhá s jubilejními oslavami řádu, do něhož náležela.

Papež zmiňuje, že českou klarisku kanonizoval jeho předchůdce, bl. Jan Pavel II. Mezi svaté byla započtena 12. listopadu 1989 spolu s polským františkánem a malířem br. Albertem Chmielowskim. Pět dnů po té začala v Praze „sametová revoluce“. Benedikt XVI. v listu kardinálu Meisnerovi připomíná, že právě tak začalo období prosperity naší místní církve, vyjadřuje naději, že v budoucnu přinese hojné ovoce a že kult sv. Anežky se bude šířit k duchovnímu užitku věřících.

K motivaci jmenování papež dodává, že kard. Meisner učinil pro Čechy mnoho dobrého. Kolínskému arcibiskupovi nejsou osudy církve trpící pod komunistickým útlakem cizí. Narodil se v roce 1933 ve Vratislavi a později sloužil jako kněz a biskup v NDR. Nejprve, od roku 1975, jako pomocný biskup v Erfurtu, a posléze v letech 1980-1988 jako ordinář Berlína. S českou církví, která byla ve středoevropském regionu nejvíce pronásledovaná, udržoval pravidelné kontakty a tajně vysvětil řadu českých kněží a jáhnů.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.