Znamení naděje v okamžiku krize a nejistoty

11.11.2011 

Včerejší a dnešní den patřil evropským katolickým dobrovolníkům z 25 zemí, mezi nimi biskupům zodpovědným za tento sektor při jednotlivých biskupských konferencích a zástupcům charitativních organizací. V rámci Evropského roku dobrovolníků setkání uspořádala Papežská rada Cor Unum. Její předseda kard. Robert Sarah zdůraznil, že audience u Svatého otce byla úmyslně naplánována právě na svátek sv. Martina. Biskup z Tours je světcem evropského formátu a zároveň vzorem obětavé lásky.

Svatý otec ve své promluvě ke zhruba sto padesáti představitelům katolických dobrovolníků uvedl, že jejich práce je – v dnešním kontextu krize a nejistoty - důvodem k důvěře v existenci dobra. Katolická víra je posilována pohledem na prospěšnou činnost vykonávanou v Kristově jménu.

Pro křesťany však není dobrovolnická práce pouhým výrazem dobré vůle. Zakládá se na osobním zakoušení Krista. On sloužil lidstvu jako první a dobrovolně vydal svůj život ve prospěch každého z nás. Jeho dar se nezakládal na našich zásluhách.

Zkušenost s velkrorysostí Boží lásky nás vyzývá a osvobozuje k tomu, abychom zaujali totéž stanovisko vůči svým bratřím a sestrám, připomněl Benedikt XVI. Staneme se tak viditelnými nástroji Boží lásky ve světě, který ve své chudobě, osamělosti a nevědomosti po této lásce dychtí.

Samozřejmě nemůže práce katolických dobrovolníků vyřešit veškerou nouzi, ale to nás nesmí odradit. Rovněž se nesmíme nechat zlákat ideologiemi, které by chtěly změnit svět na základě čistě lidských představ. To málo, čím prospějeme potřebným, (...) je znamením Kristovy přítomnosti a lásky.

Podstatou svědectví, které katoličtí dobrovolníci v pokoře a s přesvědčením přinášejí do občanské společnosti, je působení Ježíšovy milosti. Úlohou veřejných orgánů, pokračoval Svatý otec, je tento příspěvek rozpoznat a ocenit ho, aniž by ho zkreslili. Úkolem křesťanů je úsilí o humánější, svobodnější, spravedlivější a solidárnější společnost, zdůraznil Benedikt XVI.

V dnešní době je práce dobrovolníků jako služba lásce všeobecně uznávaným prvkem moderní kultury. Avšak její kořeny mohou být stále spatřovány ve specificky křesťanském zájmu o ochranu důstojnosti všech lidí bez rozdílu, neboť byli stvořeni podle Boží podoby. Pokud jsou tyto duchovní kořeny popírány či zastírány a měřítka vaší spolupráce se stávají pouze utilitární, nejvýraznější rys vaší služby se vytrácí k újmě celé společnosti,

zakončil Svatý otec své setkání s katolickými dobrovolníky.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.