V pražské katedrále vyvrcholil Rok svaté Anežky

12.11.2011 

Dopolední bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vyvrcholil Rok sv. Anežky. Mši svatou při příležitosti 800. výročí od jejího narození a zároveň 22 let od jejího svatořečení sloužil v pražské katedrále papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. „Slavíme-li dnes svatou Anežku Českou, nemá to nic společného s nostalgií, naopak daleko spíše s přítomností, v níž nás svatá Anežka s milostí Boží chce a může uschopňovat pro budoucí časy,“ řekl během své homilie kardinál Meisner.

V liturgickém průvodu byli spolu s hlavním celebrantem kardinálem Meisnerem čeští a moravští biskupové, nový apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, řezenský arcibiskup Gerhard Ludwig Müller a množství kněží z celé země. Benedikt XVI. vybral kardinála Meisnera jako svého zvláštního vyslance na oslavách 800. výročí narození svaté Anežky také proto, že ví o jeho vztahu k církvi v naší zemi. Kardinál Meisner se před 22 lety svatořečení Anežky České ve svatopetrské bazilice účastnil a jak sám řekl „nikdy na tento den nezapomene“. Sekretář Jana Pavla II. mu tehdy vzkázal, aby se při kanonizační bohoslužbě začlenil do papežova doprovodu. „Věděl o mé sounáležitosti s tak silně utiskovanou církví ve vaší zemi,“ řekl dnes kardinál Meisner, který jako berlínský biskup tajně vysvětil na kněze mnoho mladých mužů z tehdejšího Československa.

Když jsem procházel střední lodí k portálu svatopetrského chrámu,“ vzpomínal dále kolínský arcibiskup během své homilie na Anežčino svatořečení, „bylo vpravo i vlevo rozestaveno ke koncelebraci již množství kněží a biskupů v ornátech. Mezi nimi jsem rozeznal mnohé z těch, které jsem tajně vysvětil, oblečené v kněžském rouchu. Zastavil jsem se u nich a zděšen řekl: «Pro Boha živého! Co tu děláte? Až se vrátíte domů, zavřou vás a čekají vás jen samé postihy a útrapy!» Ale oni mi vítězoslavně odpověděli: «My už zpátky do katakomb nepůjdeme. Vrátíme se veřejně jako Boží kněží. Spolu s národem přece víme: Až bude Anežka Česká prohlášena za svatou, nastanou pro náš národ i naši zemi nové a lepší časy.»

Kardinál Meisner nevidí Českou zemi, jako nejsekularizovanější zemi Evropy: „vždyť žádný národ není vyznamenán tolika zemskými patrony jako ty,“ řekl v dnešní homilii a navíc, jak dodal, „krev světců nadále koluje v obyvatelích této země“. Na dnešní bohoslužbu byli pozváni nejvyšší představitelé naší země a další osobnosti politického a kulturního života. V jejím rámci byli mimo jiné oceněni zasloužilí pracovníci české katolické Charity.

PLNÉ ZNĚNÍ homilie kardinála Meisnera je ZDE

Zprávu i foto přineslo tiskové středisko ČBK.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.