List zakladateli hnuti Comunione e Liberazione

20.4.2004 

Církevní hnutí, která povstala v posledních 50-ti letech jsou výhonky duchovního jara v dnešním světě. Připomíná to Jan Pavel II. v listu zakladateli hnutí Comunione e Liberazione, tj. Společenství a Osvobození, P. Luigi Giussanimu, který v říjnu oslaví 50 let vyučování náboženství na jenom z milánských gymnázií. Hnutí povstalo právě z jeho katechetické činnosti.

?Boží Prozřetelnost ? píše Jan Pavel II. v listu P. Giussanimu ? uskutečnila v uplynulém půlstoletí dílo, které se rozšířilo v Itálii i ve světě a přineslo církvi i společnosti hojné plody.? Hnutí Comunione e Liberazione dnes působí v 70-ti zemích. Svatý otec si dále všímá originální pedagogické intuice hnutí. Spočívá v pojetí křesťanství jako zdroje nových hodnot nabízejících existenciální orientaci, k němuž lze dojít i skrze současnou kulturu. ?Je naléhavě nutné pomáhat k setkání s Kristem, aby se On stal posledním důvodem života a činnosti také pro každého dnešního člověka. Tato zkušenost víry přináší nový pohled na skutečnost, odpovědnost a tvořivost, které zahrnují všechny oblasti života: od pracovních aktivit po rodinné vztahy, od sociálního úsilí po angažovanost na poli kultury a politiky.?- čteme v listu Svatého otce.

Hnutí Comunione e Liberazione si klade za cíl výchovu ke zralému křesťanství a k účasti na poslání katolické církve v současném světě prostřednictvím formace, která je ?prodloužením? běžné katecheze ve farnosti.Jen v Itálii mělo roku 1985 60 tisíc všech společenských vrstev a stavů. Hnutí je rozšířené v řadě zemí Evropy, v obou Amerikách a v Africe. Vzniklo roku 1954 jako studentská aktivita pod vedením P. Luigi Giussaniho a neslo nejprve jméno Studentská mládež (Gioventu Studentesca). Dnešní jméno hnutí ?Společenství a osvobození? bylo přijato roku 1969. Má vyjadřovat přesvědčení, že křesťanství prožívané ve společenství je základem autentického osvobození člověka.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.