400 let příchodu jezuitů do Etiopie

21.4.2004 

Před čtyřmi staletími španělský jezuita, Pedro Páez (1564-1622) z provincie Goa, přijel do Etiopie s úkolem sjednotit katolickou církev s etiopskou pravoslavnou. Všechny předchozí pokusy ztroskotaly. Po příjezdu se naučil jazyk, přeložil katechismus a proslavil se jako kazatel, které dokonce přispěl ke konverzi císaře. Má se za to, že byl prvním Evropanem, který navštívil dlouho hledané prameny Azurového Nilu. Své poznatky shrnul v knize Historia Aethiopiae, uchovávané v Historickém archivu Tovaryšstva Ježíšova v Římě.

U příležitosti letošního zorganizovala velvyslanectví Španělska a Portugalska spolu se Společností přátel institutu etiopských studií seminář ?P. Páez v Etiopii na počátku 17. století? a výstavu fotografií připomínající jezuitské období v Etiopii.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.