Ukončen soudní proces proti Svatému stolci za údajné krytí sexuálních deliktů

13.2.2012 

Bez povšimnutí médií skončila událost, která vyvolala 22. dubna 2010 světovou vlnu jejich zájmu, totiž žaloba, kterou podal ve Wisconsinu americký právník Jeff Anderson proti Svatému stolci a Benediktovi XVI., kterého se pokoušel učinit zodpovědným za údajné krytí případů pohlavního zneužívání mladistvých některými katolickými kněžími (Kázus zvaný John Doe 16 v. Holy See). Údajné krytí těchto případů samotným Vatikánem bylo několik měsíců předmětem nepřiměřené a hysterické mediální kampaně. Tuto neděli však oznámil právní zástupce Svatého stolce Jeffrey Lena, že zmíněný žalobce, Jeff Anderson, podal minulý pátek žádost o stažení své žaloby, což má za následek její okamžitou archivaci, aniž by se čekalo na verdikt soudu. Obhájce Svatého stolce, Jeffrey Lena, ve svém obsáhlém prohlášení připomíná, že dezinformační kampaň, kterou vedl zmíněný žalobce prostřednictvím médií, se zakládala na domněnce, že Svatý stolec je zaměstnavatelem více než 400 tisíc kněží. Jeffrey Lena poukazuje na to, že žalující strana od samého počátku velmi dobře věděla, že tato domněnka je naprosto mylná. Došlo tím tak ke zneužití amerického soudnictví z propagandistických účelů. „Je smutné zjistit, píše v závěru svého prohlášení advokát Svatého stolce, že v rukou právníka (Anderson) zběhlého v pořádání tiskových konferencí a jednoho dalšího, který tráví veškerý svůj čas tím, že plní internet předpojatostmi, jimiž se snaží sebe a své kolegy vydávat za hrdiny, se tragická a bolestná situace obětí sexuálního deliktu stala nástrojem klamání veřejnosti.“

Ukončením výše zmíněného procesu se tak skončila soudní dohra smutného případu amerického kněze jménem Lawrence Murphy z diecéze Milwaukee. Mezinárodní mediální kampaň, která se začala 22. dubna 2010, tvrdila, že Kongregace pro nauku víry „nezbavila duchovenského stavu tohoto kněze, který pohlavně zneužil na 200 hluchoněmých chlapců“. O. Murphy byl kaplanem ve škole Saint John´s Scool, odkud byl roku 1974 přemístěn do diecéze Superior, kde žil v ústraní až do smrti, aniž by byl obviněn z dalších deliktů. Teprve v roce 1996 podal arcibiskup Milwaukee případ tohoto kněze na Kongregaci pro nauku víry, která v té době však nebyla v církvi odpovědná za vyšetřování případů zmíněných deliktů, což se stalo až roku 2001. V roce 1996 kard. Ratzinger přesto písemně požádal jeho biskupa, aby zahájil kanonický proces. Mezitím Murphy napsal do Říma a požádal, aby kanonický proces proti němu byl ze zdravotních důvodů zastaven. Vatikánské autority pak 30. června 1998 rozhodly, aby dotyčnému byla uložena kanonická omezení jeho kněžského působení, popřípadě aby byl zbaven duchovenského stavu, pokud nebude svých činů litovat. Murphy pak 21. srpna téhož roku zemřel. K údajnému krytí deliktů tohoto kněze ze strany tehdejšího kard. Ratzingera nemohlo dojít také vzhledem k tomu, že se o případu dozvěděl až dvacet let po jejich spáchání, ale především proto, že podobné případy v té době podléhaly plně diecéznímu biskupovi.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.