Kardinál Schönborn: Ctnost není staromódní

27.2.2012 

Společnost by měla opětovně docenit, že ctnost a důvěra jsou základními předpoklady jejího hodnotového života, řekl kardinál Christoph Schönborn při včerejším diskusním pořadu na téma „Peníze a morálka“, který hostilo vídeňské divadlo Burgtheater. Výraz ctnost zní sice poněkud staromódně, dodal vídeňský arcibiskup, avšak je třeba si spolu s Aristotelem připomenout, že právě ctnost vede člověka k dobru. Rakouský arciskup pak upozornil na čtyři kardinální ctnosti – které, jak podotkl, neodvozují svůj název od skutečnosti, že by se jimi kardinálové vyznačovali ve vyšší míře. Z moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a mírnosti pak vyzdvihl statečnost jako „sílu odporovat pokušení korupce“.

Pokud by se po pádu komunismu prosadil deregulovaný kapitalismus, před kterým varoval již bl. Jan Pavel II. ve své encyklice Centesimus annus, museli bychom dnes s biblí v ruce volat po změně, prohlásil dále pastýř rakouské církve. Pod tlakem okolností se v době nynější hospodářské krize ocitla také katolická církev. Podle kardinála Schönborna je současná církev produktivnější v jiných tématech, například v oblasti biotetiky, zatímco v oblasti sociálního učení je dočasně pozadu: „Když si vzpomenu na velké vzepětí katolické sociální nauky, které ovlivňovalo poválečné hospodářské uspořádání, jsme dnes bezpochyby v deficitu“, připustil vídeňský arcibiskup.

Není však třeba podléhat chorobné závislosti na vrchnosti, pouze hledět na biskupy a očekávat od nich odpověď, pokračoval kardinál Schönborn. „Pokud se mohu upomenout, existuje jedna myšlenka druhého Vatikánského koncilu, která dosud nebyla zcela naplněna - tedy apoštolát laiků. Nejenom já, ale rovněž vy jste jako katolíci církev a jste povoláni k tomu, abyste se vyslovili“, uzavřel vídeňský arcibiskup své včerejší vystoupení na veřejném diskusním projektu, věnovanému problematice financí a morálky.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.