Nová eparchie syrsko-malabarské církve

6.3.2012 

Svatý otec zřídil novou eparchii syrsko-malabarské církve. Jejím sídlem ustanovil severoindický Faridabad ve státě Haryana. Prvním biskupem nové eparchie byl jmenován Mons. Kuriakose Bharanikulangara, kterému Benedikt XVI. udělil titul arcibiskupa ad personam.
Mons. Kuriakose Bharanikulangara se narodil roku 1959 a kněžské svěcení přijal v roce 1983. V Římě absolvoval studium církevního práva, zakončené doktorátem z východního kanonického práva. Po studiích na Papežské církevní akademii vstoupil do vatikánských diplomatických služeb, jeho posledním působištěm byla stálá vatikánská mise při OSN v New Yorku a apoštolská nunciatura v Německu.
Eparchie Faridabad čítá 23 farností a několik pastoračních středisek, ve kterých pracuje 44 diecézních i řeholník kněží. Na území jsou činné dvě stovky řeholníků a řeholnic z pěti mužských a osmi ženských kongregací. Katolická církev zde provozuje tři školy a čtyři nemocnice. Katedrálním chrámem eparchie se stává kostel Krista Krále ve Faridabadu. Toto město se rovněž stává sídlem nového biskupa.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.