Benedikt XVI. pozdravil biskupy arménské katolické církve

7.3.2012 

Vatikán. Svatý otec v závěru dnešní generální audience pozdravil biskupy arménské patriarchální církve, kteří se sjeli do Říma na zasedání synodu:

Drazí bratři a sestry, rád bych nyní pozdravil s bratrskou láskou J.B. Nersese Bedrose XIX. Tarmouniho, patriarchu Cilicie a hlavu arménské katolické církve spolu s biskupy, kteří přijeli do Říma z různých kontinentů na slavení synodu. Vyjadřuji vám svou upřímnou vděčnost za věrnost, kterou prokazujete dědictví vaší úctyhodné křesťanské tradice a Petrovu nástupci. Tato víra vás vždy podpírala v nesčetných dějinných zkouškách. Doprovázím vroucí modlitbou a apoštolským požehnáním synodní práce a přeji si, aby přispěly k ještě většímu společenství a porozumění mezi pastýři. Ti pak povedou arménské katolíky s obnovenou evangelní horlivostí po cestě velkorysého a radostného svědectví Kristu a církvi. Svěřuji synod arménské církve mateřské přímluvě Nejsvětější Matky Boží a do svých modliteb zahrnuji oblasti Středního Východu. Povzbuzuji všechny pastýře a věřící, aby s nadějí vytrvali v těžkém utrpení, které postihlo jejich drahé národy.

Primas arménské katolické církve Nerses Bedros XIX. Tarmouni stojí v čele této církve od roku 1999. Patriarchát v libanonské Cilicii, který je jeho sídlem, ustanovil Benedikt XIV. 26. listopadu 1742.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.