Benedikt XVI. v Mexiku - 1. den

24.3.2012 

1. Uvítací ceremonie na letišti
2. O bouřlivém přijetí Svatého otce v ulicích města, kde jej zdravilo asi 600 tisíc lidí, hovoří vatikánský tiskový mluvčí P. Lombardi.

ad 1. „Bratře Benedikte, už jsi Mexičanem!“ a „Mexiko vždy věrné!“ - taková zvolání doprovázela přílet Svatého otce do Mexika. Papežský Boeing 777 italských aerolinií Alitalia přistál v Leónu krátce po 16 hodině místního času, necelou hodinu před půlnocí podle času středoevropského. Benedikt XVI. činí další krok ve stopách bl. Jana Pavla II. a jak zdůraznil při uvítací ceremonii, jeho návštěva má symbolicky zahrnout všechny národy Latinské Ameriky. Na Svatého otce čekali nejen představitelé církve a státu, ale také početná delegace latinskoamerických episkopátů, jejichž kontinentální radu – CELAM – vede právě předseda mexické biskupské konference, arcibiskup Carlo Aguiar Retes.

Mexiko zakusilo mnoho utrpení, ale nepadlo, protože jeho obyvatelé trvají na hodnotách jako je rodina , solidarita a naděje“. Mluvil o tom v uvítacím projevu prezident Felipe Calderon. Jeho promluva, často přerušovaná potleskem, zvláště když připomínal návštěvy Jana Pavla II. Polský papež navštívil Mexiko celkem pětkrát a stal se miláčkem národa. Prezident Calderon připomněl, že co do počtu katolíků je jeho země druhou zemí na světě. Proto považuje za důležité docenit přítomnost a roli církve, která dala zemi mnoho pastýřů, kteří zanechali v dějinách Mexika významné stopy. „Přítomnost Vaší Svatosti je výmluvným znamením jak pokud jde o vztahy Mexika s Vatikánem, tak i vzhledem ke skutečnosti, že jsme zemí, která rozvíjí demokracii a ukazuje, že náboženský a ideový pluralismus je možný také ve světském státu,
uvedl prezident.

Přicházím jako poutník víry, naděje a lásky – těmito slovy zahájil Benedikt XVI. svůj pobyt na mexické půdě. Svatý otec v úvodu své promluvy na letišti děkoval Bohu, že bude moci utvrdit ve víře Boží lid mexického národa v jeho vlastní zemi; připomněl svého předchůdce, bl. Jana Pavla II., který si přál během své první cesty navštívit diecézi León, považovanou za zeměpisný střed Mexika. Když tak nemohl učinit, zaslal při přelétání jejího vzdušného prostoru alespoň vzkaz s povzbuzením a požehnáním.

Touto krátkou návštěvou chci podat ruku všem Mexičanům a setkat se s národy a lidem Latinské Ameriky, jež je reprezentována mnoha biskupy právě na tomto místě u majestátného památníku Krista Krále, „Cerro del Cubilete“, manifestujícího zakořeněnost katolické víry v Mexičanech, kteří se utíkají ve všech svých záležitostech do stínu Jeho neustávajícího požehnání,

přiblížil Svatý otec cíl své návštěvy, která se pojí s dvoustým výročím vyhlášením nezávislosti Mexika a dalších latinsko-amerických států. Papež v této souvislosti poukázal na náboženské oslavy tohoto významného momentu, včetně mše svaté ve Svatopetrské bazilice o slavnosti Panny Marie Guadalupské v prosinci loňského roku.

Přicházím jako poutník víry, naděje a lásky. Přál bych si utvrdit víru věřících v Krista, upevnit je v ní, povzbudit k oživení víry nasloucháním Božího Slova, svátostmi a důsledností života. Takto ji budou moci sdílet s druhými jako misionáři mezi svými bratry, být ve společnosti kvasem a přispívat k uctivému a mírumilovnému soužití, založenému na svrchované důstojnosti každé lidské osoby, kterou stvořil Bůh a kterou nemá žádná moc právo opomíjet nebo opovrhovat. Tato důstojnost se významně projevuje základním právem na náboženskou svobodu v jejím pravém významu a plné integritě,

řekl Svatý otec a zaměřil se na druhou z božských ctností. Naděje, pocházející z víry, reálně mění konkrétní život každého muže a každé ženy (srov. Spe salvi, 2), zdůraznil papež.

Víra v Boha nabízí jistotu setkání s Ním, obdržení Jeho milosti. Na tom se zakládá naděje toho, kdo věří. Věřící je si to uvědomuje, snaží se proměnit i nynější struktury a málo příjemné události, jevící se jako neměnné a nepřekonatelné, a pomáhá tomu, kdo v životě nenachází smysl, ani budoucnost.

Je-li navíc naděje zakořeněna v národě a sdílena, pokračoval Benedikt XVI., šíří se jako světlo, které rozptyluje temnoty. Tato země, tento kontinent je povolán žít naději v Boha jako hluboké přesvědčení a měnit ji na postoj srdce a konkrétní závazek společné cesty k lepšímu světu, vyzýval přítomné papež a zopakoval svá slova z římské slavnosti patronky Latinské Ameriky:
„Postupujte vpřed a nedejte se odradit od budování společnosti založené na rozvoji dobra, triumfu lásky a šíření spravedlnosti“ (Homilie na slavnost Panny Marie Guadalupské, Řím, 12. prosince 2011). Benedikt XVI. poté přešel k poslední z trojice teologických ctností, které doprovázejí jeho pouť.

Věřící v Krista a celá církev žije a praktikuje jako bytostný prvek svého poslání lásku spolu s vírou a nadějí. Ve svém primárním důrazu je láska „nejprve odpovědí na to, co v určité konkrétní situaci představuje bezprostřední potřebu“ (Deus caritas est, 31a), jako je pomoc těm, kteří trpí hladem, jsou zbaveni přístřeší, trpí nemocí nebo se jim něčeho nedostává.

Nikdo není pro svůj původ či přesvědčení vyloučen z tohoto poslání církve, která nekonkuruje jiným soukromým či veřejným iniciativám, upozornil Svatý otec. Církev naopak ráda spolupracuje s těmi, kteří sledují tytéž cíle, podtrhl papež a akcentoval nezištnost, úctu a ryzost lásky vůči potřebným. V závěru své promluvy na letišti se Benedikt XVI. zmínil o četných Mexičanech, žijících v emigraci, a ocenil hrdost a pohostinnost mexického národa.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na letišti je ZDE

Po uvítací ceremonii Benedikt XVI. odjel papamobilem do koleje Miraflores, školního komplexu spravovaného řeholními sestrami, který bude jeho bází během mexického pobytu a zpočátku zejména místem aklimatizace po vyčerpávající cestě přes Atlantik. Vzdálenost mezi letištěm, které slouží třem blízkým městům – León, Guanajuato a Silao – a rezidencí přesahuje 30 km. Podél trasy vítali papeže zástupy věřících nejen z blízkého okolí. Podle oficiálního odhadu jich bylo 600 až 700 tisíc. Informace o počtu těch, kdo se chtějí setkat s papežem jsou různé, od 350 tisíc do půldruhého milionu. Jak uvádějí naši korespondenti, počty zaregistrovaných nejsou definitivní, ačkoliv organizátoři připomínají přísné bezpečností zásady, které vyžadují od účastníků velký časový předstih na místech ceremonií. Přesto León vře radostí poutníků, pro které byl uzavřen automobilový provoz v centru více než miliónového města, dodává P. Tadeusz Cieslak, jeden z korespondentů našeho rozhlasu v Leónu.

ad 2. Ředitel Vatikánského tiskového střediska, O. Federico Lombardi, po bouřlivém přijetí Benedikta XVI. cestou z letiště do města, pro Vatikánský rozhlas řekl:

Papež věděl, že Mexičané dychtivě očekávají jeho příjezd a skutečně to tak bylo. Musím však říci, že lidé vyjádřili svůj cit s nadšením, avšak zároveň ve správné míře, komentuje vatikánský tiskový mluvčí srdečné přijetí obyvatel Mexika.

Pro Mexičany je to něco typického. Vzpomínám si, že i při cestách Jana Pavla II. cestu lemovaly tyto zdi oslavujících lidí. Jsou důkazem toho, že se tento velký národ účastní papežovy návštěvy srdcem. Svatý otec hovořil v letadle o srdci a řekl, že nejenom duch, nýbrž i srdce musí mít ve skutečné religiozitě své místo. Tuto mariánskou a ryzí dimenzi mexické religiozity je třeba chránit a tříbit – je to religiozita srdce, a to je zde vidět,

uvedl italský jezuita. Otec Lombardi poukázal na dějinnou hlubokou syntézu kultury a cítění domorodých mexických obyvatel s křesťanskou vírou, která byla patrná již od prvních okamžiků evangelizace. Největší hispanofonní země latinsko-amerického světadílu je ideálním výchozím bodem pro kontinentální misii nové evangelizace.

Mexiko, stejně jako bylo centrem prvotní křesťanské evangelizace, se nyní může stát velmi významným místem nové evangelizace. Tu je třeba vnímat v jejím bohatství – tedy jako hlásání víry, které buduje lásku a spravedlnost, stejně jako oné osobní víry, jež uchvacuje celou lidskou bytost a není vnímána pouze intelektuálně, nýbrž i srdcem.

V otázce náboženské svobody prožilo Mexiko konfliktní historické okamžiky, uvádí O. Lombardi. Jeho dějiny se vyznačují údobími útlaku a mučednictví katolických věřících, dodává.

V posledních desetiletích jsme však ušli dlouhou cestu smíření, k níž významně přispěl Jan Pavel II., který napomohl obnovení oficiálních vztahů mezi Mexikem a Svatým stolcem. Církev samozřejmě v zemi vždy žila a byla početně silná, avšak obtížně si získávala pozici v zemi, která se definuje jako laická a současně chce být demokratická. Náboženská svoboda se neomezuje pouze na svobodu vyznání, nýbrž musí pro církev znamenat možnost vyjadřovat své poslání skutky. Tyto aktivity mají být veřejně přístupné – nikoliv kvůli tomu, abychom ostatním vnucovali své přesvědčení, nýbrž abychom mohli účinně sloužit dobru celé společnosti,
zdůrazňuje tiskový mluvčí Svatého stolce, O. Federico Lombardi.

Dnešní den Benedikt XVI. a jeho doprovod věnoval odpočinku po včerejším náročném letu. V 17 hodin odpoledne místního času ( v ČR jedna hodina po půlnoci) se Svatý otec nejprve autem a posléze papamobilem odebere do Guanajuato, hlavního města stejnojmenného mexického státu. Zde papeže v sídle místní vlády ''Casa del Conde Rul'' přijme mexický prezident Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Starosta Guanajuata, Édgar Castro Cerrillo, pak předá papeži symbolické klíče svého města. Darem Benedikta XVI. mexickému prezidentovi naopak bude faksimile jednoho z vzácných rukopisů Vatikánské knihovny (Pontifikál Bonifáce IX. z konce 14. století).

Souběžně se setkání hlavy katolické církve s nejvyšším představitelem Mexické republiky proběhnou rozhovory vatikánského státního sekretáře, kard. Tarcisia Bertoneho, s ministrem vnitra Alejandrem Poirém. Rozhovorů se zúčastní rovněž substitut státního sekretáře mons. Angelo Becciu, mons. Christophe Pierre, apoštolský nuncius v Mexiku, mons. Carlos Aguiar Retes, arcibiskup Tlalnepantla a předseda Mexické biskupské konference. Dále pak mexický ministr zahraničních věcí Carlos Morales Troncoso e mexický velvyslanec u Svatého stolce Federico Ling Altamirano. Po skončení oficiální návštěvy se Svatý otec vrátí do Colegia Miraflores v Leónu k soukromé večeři.

O kompletní televizní přenos všech bodů programu papežovy cesty se poprvé v historii – po pěti návštěvách bl. Jana Pavla II. - stará katolická církev. Díky tomuto úsilí může všechny události přenášet další stovka televizních sítí. Televizní tým poskytla mexická státní televize, avšak zadavatelem je Mexická biskupská konference. Luis Carlos Frias, který byl mexickým episkopátem pověřen televizní distribucí, tento fakt komentuje: „Mezinárodní signál neponese žádné logo nebo značku přenosu. Poprvé v dějinách věřící nejenom uvidí papeže v televizi, nýbrž budou sami tento přenos nabízet.“

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.