Dejte nám v srdci více místa

3.4.2012 

Afghánistán je zemí s devadesáti devíti procentní muslimskou většinou. Mons. Giuseppe Moretti, farář jediného katolického kostela v zemi (tedy kaple v rámci italského velvyslanectví v Kábulu), Vatikánskému rozhlasu sdělil, jak se na nadcházející velikonoční svátky připravuje nepočetná křesťanská komunita.

Musím říci, že těch několik praktikujících katolíků se připravuje velmi intenzívně, stejně jako se intenzívně účastní nedělní liturgie. Ti, kdo sem chodí, jsou skutečně hluboce věřící. I zde se nicméně projevuje náboženská lhostejnost západní společnosti. Je nás stále méně, jako je stále méně praktikujících pokřtěných,

Kolik je nyní v Afghánistánu kněží, řeholníků a řeholnic?

Jediný oficiální kněz jsem já. Působí tu dále vojenští kaplani, jichž neznám přesný počet. Máme zde tři společenství řeholnic – sestry Matky Terezy, Malé sestry Ježíšovy a mezikongregační komunitu dalších dvanácti řeholnic. Je tu také jezuitský řád, který v Afghanistánu působí jako nevládní humanitární organizace, Jesuit Refugee Service. Jejich dva kněží tu nemají oficiální status duchovních, takže jediným oficiálně akceptovaným zástupcem katolické církve zůstávám já na základě bilaterální afghánsko-italské dohody z roku 1921,

upřesňuje Mons. Moretti a vypráví dále o svém poslání představeného missio sui iuris, tedy misijní stanice. Ustanovil jej v Kábulu bl. Jan Pavel II. právě před deseti lety; dnes čítá dvě stě katolíků.

Mé poslání vyžaduje velkou víru a naprostou odevzdanost do rukou Božích, říká italský barnabita. A na poděkování za rozhovor reaguje:

„Díky vám, že jste si vzpomněli na to, že existujeme. Jak říká sv. Pavel: „Dejte nám v srdci více místa“ – třeba i toho nejzastrčenějšího, ale přeci jen kousku místa pro tuto mikroskopickou komunitu, která se snaží v tichosti, jednotě a utrpení žít vlastní víru.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.