Bartoloměj I.: mamon vede do záhuby

13.4.2012 

O tragédii současného světa, který se zříká Krista a marně hledá nesmrtelnost v materiálních věcech, píše ve svém velikonočním poselství ekumenický patriarcha Konstantinopole. Církve, které se řídí juliánským kalendářem, oslaví Velikonoce tento víkend.

Bartoloměj I. poukazuje na to, že v současném světě je touha po materiálním blahobytu tak velká, že ospravedlňuje zabíjení nebo zbavování jiných lidí základních prostředků k životu. Ti, kdo tak postupují, se ale odsuzují k věčné záhubě – varuje nejvyšší duchovní představený pravoslaví.

Pravoslavný patriarcha připomíný, že zdrojem nesmrtelnosti je jedině zmrtvýchvstalý Kristus. Ten, kdo s ním je sjednocen, žije i po smrti, zůstává ve společenství s žijícími, pomáhá jim radou a modlitbou. Taková je zkušenost pravoslaví – píše Bartoloměj I. Vybízí proto všechny věřící, aby se nepoddávali materiálním věcem, ale vytrvali v jednotě s Kristem, následovali Ho a pomáhali především těm, kterým chybí prostředky k životu.

Nejbližšími adresáty poselství konstantinopolského patriarchy jsou pravoslavní Řekové, kteří velmi citelně zažívají důsledky hospodářské krize.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.