Papežovo poselství ke slavnosti P. Marie Královny Polska

3.5.2004 

V den slavnosti Královny Polska se každý rok myšlenky a modlitby našeho Národa setkávají na Jasné Hoře vítězství ? napsal Jan Pavel II. ve zvláštním telegramu adresovaném účastníkům slavnosti ke cti Nejsvětější Panny Marie Královny Polska na Jasné Hoře. Papežský telegram byl dnes přednesen na začátku slavnostní bohoslužby, které předsedal krakovský metropolita, kardinál František Macharski.

Jan Pavel II. svěřil přímluvám Jashorské Paní celý národ a církev ve své vlasti. Všem popřál, aby Maria Královna Polska svou mocnou přímluvou u Boha pomohla vytrvat ve víře otců, zachovat polskou a křesťanskou identitu a vyprosila všem odvahu k vydávání svědectví Kristu na cestách Evropy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.