Amnesty International o christianofobii

1.5.2012 

Jakkoli nechceme nadužívat výrazu „christianofobie“, musíme přiznat, že diskriminace křesťanů ve světě stále narůstá, jak to shodně potvrzují různé instituce,“ čteme v dnes zveřejněné zprávě Anmesty International. Raport podrobně popisuje pronásledování křesťanů v různých regionech. Za hlavního „viníka“ označuje islám. Vyznavači Krista jsou ohroženi v podstatě ve všech regionech, kde žije významnější počet muslimů. Dokonce i v zemích, které se donedávna honosily tradicí pokojného soužití muslimů a křesťanů, získávají nyní převahu agresivní proudy islámu. Příslušníci těchto frakcí se školí v Saúdské Arábii, v Iránu a v Egyptě. Raport Amnesty International připomíná rovněž Indii, kde křesťany ohrožuje bojovný hinduismus, jak to dosvědčily pogromy ve státě Orisa, profanace hřbitovů a vnucování hinduistických rituálů ve školách.

Zvláštní kapitola dokumentu o christianofobii se věnuje nucené ateizaci v komunistických zemích, jako je Čína, Severní Korea, Vietnam nebo Kuba. V Zemi středu se množí případy pronásledování křesťanů v souvislosti s prokazatelně rostoucí přitažlivostí Evangelia pro nové generace Číňanů, zejména v univerzitním prostředí. Křesťanství je proto vnímáno jako konkurence oficiální ideologie. Amnesty připomíná úsilí státu podřídit si všechny církve. Nejvíce se této tendenci vzpírají katolíci. Čtyři biskupové a 40 kněží za to odpykávají tresty ve vězení. V části věnované Vietnamu raport poznamenává, že katolíci jsou v této zemi jedinou skupinou, která má odvahu veřejně se upomínat o svá práva, což vyvolává nevoli režimu a vede k zostřování restrikcí vůči nim.
Projevy christianofobie v západním světě raport Amnesty International nezmiňuje.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.