Papežský legát pro 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství

5.5.2012 

Listem ze 30. března letošního roku jmenoval Benedikt XVI. vídeňského arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna svým zvláštním legátem pro oslavy 450. výročí obnovení pražského arcibiskupství. Při jeho misi jej bude doprovázet provinciál dominikánů, o. Benedikt Mohelník, O.P. a ředitel Papežských misijních děl pražské arcidiecéze a děkan z Rakovníka, P. Vojtěch Novák.

V latinském jmenovacím listu zmiňuje papež pradávnou tradici křesťanské víry v českých zemích, započatou hlásáním sv. Cyrila a Metoděje a svědectvím krve sv. Ludmily a sv. Václava; víry, která se projevila v dějinách, kultuře, umění a každodenním životě národa. Pražský arcibiskup Dominik Duka, jehož jsem nedávno započetl do kardinálského sboru – píše papež – mne zpravil o nadcházejícím 450. výročí obnovení pražské arcidiecéze po dlouhém období sedesvakance a požádal mne o vyslání mého legáta.
V odůvodnění svého rozhodnutí vyslat do Prahy právě vídeňského arcibiskupa uvádí Svatý otec český původ kard. Schönborna a blízkost Vídně. Po svém zvláštním vyslanci pak žádá, aby jeho jménem předsedal liturgickým slavnostem 12. května v Praze, tlumočil jeho pozdravy pražskému metropolitovi, kard. Dukovi, jeho předchůdci, kard. Vlkovi, ostatním biskupům, představitelům veřejného života a všem křesťanům. Všechny pak má povzbudit, aby věrně spravovali křesťanské dědictví, upevňovali svou víru a šířili křesťanskou lásku v rámci nové evangelizace, jež má na počátku třetího křesťanského tisíciletí znovu upevnit vzácné lidské a křesťanské hodnoty.

Připomeňme, že po 140 let dlouhé sedisvakanci, způsobené příklonem arcibiskupa Konráda z Vechty na stranu husitů a následné exkomunikaci v roce 1421, bylo pražské arcibiskupství obnoveno v roce 1561. Na počátku nepřetržité řady pražských arcibiskupů tak stojí Antonín Brus z Mohelnice, velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou a legát císaře Ferdinanda I. na tridentském koncilu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.