Francouzská církevní struktura prochází změnami

5.5.2004 

Od příštího plenárního zasedání francouzských biskupů, naplánovaného na 11. až 13. května, vstoupí v platnost reforma Francouzské biskupské konference a jejích struktur. Reorganizace s cílem posílit kolegialitu a společnou práci biskupů bude druhým krokem procesu zahájeného v roce 1999. V první fázi proběhlo přeskupení diecézí, které nahradilo osm církevních regionů vytvořených roku 1962 patnácti novými církevními provinciemi, vytvořenými na konci roku 2002. Květnové plenární zasedání je prvním v rámci nového harmonogramu, podle něhož se biskupové mají scházet dvakrát do roka. Hlavním tématem budou otázky fungování Stálé rady a biskupských komisí a výborů. Na druhém letošním setkání, naplánovaném na listopad, mají francouzští biskupové připravit sjednocení národních církevních struktur, v současné době rozptýlených na více než dvaceti místech. Úřady mají být centralizovány a umístěny ve zvláštní budově zakoupené nedávno v centru Paříže.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.