Dohoda Svatého stolce a Litvy o vysokoškolském vzdělání

14.6.2012 

Svatý stolec a Litevská republika podepsaly 8. června ve Vilniusu smlouvu o vzájemném uznání vysokoškolského vzdělání (Agreement on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education). Smlouvu za vatikánskou stranu podepsal apoštolský nuncius v Litvě Mons. Luigi Bonazzi a za Litevskou republiku její ministr zahraničí Audronius Ažubalis. Podpis smlouvy je v souladu s tzv. Lisabonskou úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu z roku 1997. Je zároveň součástí snah tzv. Boloňského procesu, jehož cílem je vytvořit otevřený Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA). Větší mobilitu studentů a vzájemné uznávání univerzitního vzdělání v současné době podporuje 47 evropských a asijských zemí. Česká republika stála u zrodu Boloňského procesu v roce 1998; Svatý stolec se k Boloňské deklaraci připojil roku 2003.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.