Peruánské univerzitě bylo odňato právo užívat titul „papežská“ a „katolická“

21.7.2012 

Svatý stolec rozhodl dekretem státního sekretáře kardinála Bertoneho odejmout Papežské katolické univerzitě v Peru právo užívat titulu „papežská“ a „katolická“. Stojí to v tiskovém sdělení, které bylo dnes zveřejněno. Tato univerzita, založena roku 1917, byla zřízena dekretem Svatého stolce roku 1942 jako katolická a papežská. Od roku 1967 však několikrát jednostranně změnila svoje statuta a to v rozporu se zájmy církve. Od roku 1990 proto Svatý stolec několikrát vyzýval představenstvo univerzity, aby přizpůsobila univerzitní statuta požadavkům apoštolské konstituce Ex corde Ecclesiae (15.srpna 1990). Posledním pokusem o navázání dialogu byla apoštolská vizitace v prosinci roku 2011 a setkání státního sekretáře, kardinála Bertoneho, s rektorem univerzity v únoru t.r. Ani to však nepomohlo vyřešit spor mezi univerzitou a arcidiecézí Lima, která spravuje majetek univerzity, na jejíž půdě jsou šířeny postoje, které odporují učení církve. Svatý stolec byl proto nucen přistoupit k odejmutí zmíněných titulů, ale nadále doufá, že akademická obec univerzity v budoucnu svůj postoj ještě přehodnotí. „Změna, kterou požaduje Svatý stolec, píše se v závěru tiskového sdělení, by totiž univerzitě dala větší schopnost nést Kristovo poselství člověku, společnosti a kulturám podle poslání, které má církev ve světě“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.