Univerzitní rektoři Peru vybízejí univerzitu v Limě, aby přijala rozhodnutí Svatého stolce

26.7.2012 

Národní shromáždění rektorů vyzvalo Papežskou katolickou univerzitu v Peru, aby souladu s nedávným rozhodnutím Svatého stolce změnila své jméno, a aby církvi vrátila majetek, který v současnosti využívá. Peruánští rektoři tak navázali na prohlášení peruánských biskupů, kteří rozhodnutí Vatikánu plně podpořili. Prohlášení reagují na sérii vyjádření ze strany zástupců univerzity z předchozích dní, která papežovo rozhodnutí odmítají.

Univerzita v Limě byla založená před 95 lety za souhlasu církve, a ve čtyřicátých letech se pak stala předmětem církevního práva. To ale univerzita začala v 60 letech porušovat. Nejprve změnou univerzitního statutu, ke kterému nezískala potřebný souhlas církevních autorit, ale také činností proti zájmům církve -- univezita v Limě bývá například považována za akademickou alma mater Vatikánem kritizované teologie osvobození. Nepominutelnou úlohu v celé záležitosti sehrává také majetek. Instituce totiž částečně působí v budovách, které náleží arcibiskupství v Limě. Univerzita ale argumentuje, že podléhá peruánským zákonům a proto nemůže nárokům církevního práva plně vyhovět. Činnost v rozporu se zájmy Církve – a to i v oblasti přístupu k lidskému životu -- pak instituce obhajuje nárokem na badatelskou svobodu. Vatikán ale peruánskou legislativu nezpochybňuje. Žádá jen, aby univerzita působila v souladu s křesťanskou myšlenkou, se kterou byla založena. Tvrzení o rozporu peruánského práva s církevním Vatikán neuznává a opírá se o bilaterální dohodu mezi Svatým stolcem a Peruánskou republikou, která umožňuje řídit církevní instituce v Peru podle církevních zvyklostí.

Na univerzitě v Limě v současnosti studuje kolem 18 tisíc studentů, kteří nechtějí přijít o prestiž vzdělání pod autoritou Církve. Na druhou stranu, Vatikán i zástupci univerzity už vyjádřili zájem na hledání společného východiska. Je ale otázkou, nakolik zástupci univerzity z Limy myslí svá slova vážně – zvláště po desetiletích nepřesvědčivé snahy vést s Církví o problematických místech dialog.

Josef Nerušil

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.