Papež vybídl k neúnavné práci pro jednotu křesťanů

17.9.2012 

Vraťme se ještě stručně k poslednímu papežskému setkání před včerejším odletem z Libanonu. V sídle syrsko-katolického patriarchátu v Charfet se Benedikt XVI. pozdravil ekumenické shromáždění: přítomni byli pravoslavní patriarchové - totiž řeckopravoslavný antiochijský patriarcha Ignatius IV. Hazim a syrsko-pravoslavný antiochijský patriarcha Mar Ignatius I Zakka Iwas - představitelé protestantských vyznání a nechyběli samozřejmě ani tři v Libanonu sídlící katoličtí patriarchové.

Syrsko-katolický antiochijský patriarchát vznikl v roce 1783, když se část věřících syrské pravoslavné církve pod vedením patriarchy Jarweha vrátila do společenství s Římem. Patriarcha se nejprve uchýlil do Iráku, ale roku 1801 se vrátil do Libanonu do klášteru Naší Paní Osvoboditelky v Charfet. Tam také přivítal Benedikta XVI. současný syrsko-katolický patriarcha Ignace Youssif III. Younan.

Papež ve svém pozdravu nejprve vzdal hold společenství syrské-katolické církve, jehož - jak řekl – slavná historie je svědectví vroucí lásky ke Kristu a věrnosti až k mučednictví“. V promluvě se pak obrátil k ekumenickému shromáždění:

V těchto nejistých dobách inklinujících k násilí, je stále naléhavější, aby Kristovi učedníci vydávali autentické svědectvé o své jednotě, aby svět uvěřil jeho poselství lásky, pokoje a smíření. To je poselství, které obdrželi všichni křesťané a my především, poselství, které máme předávat světu a které nabývá nedocenitelné hodnoty v blízkovýchodním kontextu. Pracujme neúnavně, aby nás naše láska ke Kristu přivedla postupně k plné jednotě mezi námi,

- vybízel Svatý otec reprezentanty křesťanských denominací. Každého z přítomných pak osobně pozdravil a předal mu výtisk apoštolské exhortace.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.