Nový dekret německých biskupů reguluje situaci těch, kdo vystupují z církve

22.9.2012 

Svatý stolec a Německá biskupská konfrence schválily nové předpisy regulující situaci lidí vystupujících z katolické církve. Kdo před státem deklaruje vystoupení z církve, ztrácí podle nového dekretu právo být jejím členem. Nová pravidla stanovuje dekret vydaný v Bonnu německým episkopátem a schválený příslušnými úřady Svatého stolce. Týkají se celé katolické církve v Německu. V platnost vstoupí v pondělí 24. září.

Dekret německých biskupů je odpovědí na dlouholeté debaty na téma možnosti vystoupení z církve jako instituce a zároveň setrvávání v jejím komunitním rozměru. Sekretář episkopátu P. Hans Langendörfer SJ v komentáři k novému dokumentu konstatoval, že kdo vystupuje z církve, je mimo církev. Není možné zároveň vystoupit z církve jako organizaci a myslet si, že setrvám v jejím společenství.

Případy toho druhu se v Německu stávali. Někteří katolíci totiž deklarovali před státním úřadem vystoupení z církve jako instituce, protože nechtěli platit církevní daň, a zároveň prohlašovali, že chtějí zůstat ve společenství věřících.
Ve skutečnosti se prohlášení před státním úřadem o vystoupení z církve pojilo s automaticky nastupující exkomunikací. Nová regulace je tedy mírnější, protože mluví o „ztrátě práv členů církve“. Znamená to ztrátu přístupu ke svátostem, tedy nejen ke zpovědi a eucharistii, ale například vylučuje rovněž možnost být kmotrem při křtu nebo zastávat církevní úřady, včetně učitelství v katolické škole.

Podle dokumentu svchváleného Svatým stolcem je místní kněz povinen pozvat k osobnímu rozhovoru každého, kdo vystoupení z církve deklaroval. Teprve když daný člověk oficiálně prohlásí, že nevěří v Boha nebo odmítá učení církve, může místní biskup zahájit proceduru vedoucí k exkomunikaci.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.