Svatý otec: Niterný lidský zápas a hledání Boha jsou nadčasové

27.9.2012 

Benediktem XVI. oblíbený a hojně citovaný církevní Otec inspiroval soudobé hudební dílo, které včera večer zaznělo v letní papežské rezidenci. Provedení oratoria Augustinus (2005) současného německého skladatele Wilfrieda Hillera (1941) připravila bavorská diecéze Würzburg jako dodatečný dárek k papežovým narozeninám. Skladbu pro sóla, sbor a sólové nástrojové party, nahrazující klasický orchestr (převažují perkuse, hodné Orffova žáka), sám autor nazývá „ozvučenou mozaikou“. Právě na vlastnost mozaiky, která pouze jako celek podává jednotný obraz, upozornil Svatý otec ve své promluvě po koncertu:

Ze sedmi hudebních obrazů, které jsou poskládány z různých hlasů, zpěvů a melodií, vyvstává působivý tónový portrét sv. Augustina. Je to mozaika, jejíž jednotlivé kamínky se třpytí podle dopadu světla či úhlu pohledu. Avšak pouze jejich celek se rozvíjí do obrazu, ztvárňujícího velikost a mnohovrstevnost člověka a teologa Augustina, který se vymyká zařazení a systematizaci. Tato skladba nám říká, že chceme-li Augustina skutečně poznat, nesmíme při zabývání se jednotlivostmi nikdy ztratit ze zřetele celé jeho myšlení, dílo a osobnost.

Aktuálnost velkého západního církevního Otce je nezlomná, pokračoval Benedikt XVI. Důkazem je toto dílo, které hipponského biskupa přibližuje jazykem moderní hudby, aniž by jej uvedlo na scénu, poukázal papež na nevšední autorovo pojetí. K svatému Augustinovi totiž posluchače přivádějí jeho nejbližší: matka Monika (soprán), milenka Stella (soprán) a syn Adeotaus (chlapecký soprán). Právě tato Augustinova „nepřítomnost“ dokazuje jeho současnost a nadčasovost, vyvodil Svatý otec:

Zápas člověka a jeho hledání nejvlastnější niternosti, pravdy a Boha zůstávají platné v každý čas. Netýkají se pouze jednoho řečníka a učitele gramatiky v rozervané a převratné době pozdní antiky, nýbrž každého člověka všech časů. A proto na konci skladby stojí slavná úvodní slova Augustinových Vyznání, která zazněla v různých jazycích: „Magnus es, Domine, et laudibils valde: magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus. … Quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt eum.“ Velký jsi, Hospodine, a vší chvály hodný, velikost Tvá je nevýstižná a moudrost Tvá nemůže být změřena!... Zajisté, kteří hledají, naleznou ho a kteří naleznou, budou ho chválit.

Skladba Augustinus – církevní opera v sedmi obrazech zazněla také v rámci programu několikadenního mezinárodního sympozia o díle hipponského biskupa. Na římském papežském patristickém institutu Augustinianum jej pořádá würzburská a pennsylvánská univerzita pod názvem: Boj nebo dialog? Civilizační střet z pohledu Augustinova spisu O Boží obci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.