Program a účastníci Biskupského synodu o nové evangelizaci

5.10.2012 

Zástupci episkopátů z celého světa se sjedou do Říma, aby se ve dnech 7. - 28. října účastnili Biskupského synodu o nové evangelizaci. Program synodních prací a panorama účastníků synodu dnes dopoledne představil v tiskovém středisku Svatého stolce arcibiskup Nikola Eterović. Duchovním jádrem budou čtyři liturgické slavnosti celebrované Svatým otcem:

XIII. generální shromáždění biskupského synodu zahájí tuto neděli, 7. října, koncelebrovaná eucharistická slavnost, při níž Benedikt XVI. prohlásí za učitele církve sv. Jana z Ávily a sv. Hildegardu z Bingen.
11. října další papežská liturgie připomene 50. výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacet let Katechismu katolické církve. Svatý otec zároveň vyhlásí Rok víry, který skončí na slavnost Krista krále, 24. listopadu 2013.
V neděli 21. října bude papež předsedat kanonizační mši svaté sedmi blahoslavených (Giacomo Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Monte Carmelo Sallés y Barangueras, Marianna Cope, Caterina Tekakwitha a Anna Schäffer).
Záverečnou mši svatou bude papež koncelebrovat 28. října se všemi synodními otci a dalšími kněžími, kteří se synodu zúčastní.
Kromě toho bude modlitba rámovat veškeré práce zasedání a vedle synodní auly je připravena kaple se Sanctisimem k soukromé modlitbě.

Arcibiskup Eterović potvrdil velký zájem místních církví o téma synodu. Jak řekl na dotazník připojený k prvnímu nástinu synodu, tzv. Lineamenta, odpovědělo přes 90% dotazovaných (100% Oceánie, 95,8% Amerika; 88,8% Asie; 81,25% Evropa; 66,6% Afrika). Odpovědi z celého světa reflektuje pracovní dokument, Instrumentum laboris, zveřejněný letos 19. června, k němuž se budou ve svých vystoupeních vyjadřovat všichni synodní otcové.

XIII. řádného generálního shromáždění biskupského synodu se zúčastní celkem 262 synodních otců, což je nejvyšší počet v historií synodů. Většina z nich (182) byla zvolena. Ordo Synodi Episcoporum, tedy Řád biskupského synodu stanovuje, že ze svého úřadu se jej mají účastnit nejvyšší představitelé katolických východních církví sui iuris (10) a předsedové úřadů římské kurie (26). Další účastníci jsou buď přímo jmenováni papežem nebo voleni jednotlivými biskupskými konferencemi a východními církvemi. 10 členů volí také Unie generálních představených.

Hlavním relátorem Synodu jmenoval Benedikt XVI. (22. října 2011) washingtonského arcibiskupa, kardinála Donalda W. Wuerla. Zvláštním sekretářem bude arcibiskup Montpellier, Pierre-Marie Carré. Papež jmenoval rovněž tři delegované předsedy (29. června 2012): biskupa Hongkongu, kardinála John Tong Hona; arcibiskupa mexické Guadalajary, kardinála Francisca Robles Ortegu, a arcibiskupa Kinshasy, kardinála Laurenta Monsengwo Pasinyu.
Synodních zasedání se dále účastní 45 expertů a 49 auditorů, mužů i žen různých stavů, vybraných mezi odborníky a lidmi angažovanými v evangelizaci ze všech pěti kontinentů. Chybět nebudou ani tzv. bratrští delegáti, totiž zástupci 15 církví a církevních komunit, „které ještě nejsou v plném společenství s katolickou církví“. Mezi nimi například primas anglikánského společenství, canterburský arcibiskup Rowan D. Williams, který rovněž vystoupí s příspěvkem na synodu. A ekumenický patriarcha, konstantinopolský arcibiskup Bartoloměj I., který se zúčastní slavnostní liturgie 11. října.

Kromě nich na dostal zvláštní pozvání na synod také představený komunity z Taizé, br. Alois, předseda Americké biblické společnosti, Rev. Lamar Vest, a pan Werner Arber, profesor mikrobiologie z Biocentra na univerzitě v Bazileji, který je předsedou Papežské akademie věd.
Komunikaci se sdělovacími prostředky bude zajišťovat pět mluvčích – právě tolik je totiž oficiálních jazyků koncilu. S novináři se budou setkávat každý den s vyjímkou čtyř, kdy jsou v plánu tiskové konference s účastí koncilních otců (8., 18., 26. a 27. října).
Připočítáme-li ještě 32 asistentů, kteří budou k dispozici koncilním otcům, a 30 tlumočníků, počet účastníků Biskupského synodu se vyšplná na více než 400 lidí. Českou republiku bude reprezentovat litoměřický biskup Jan Baxant.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.