Konkordát mezi Svatým Stolcem a Portugalskem

18.5.2004 

Po třech letech příprav byl dnes ve Vatikánu podepsán nový Konkordát mezi Svatým stolcem a Portugalskou republikou. Nová dohoda aktualizuje konkordát ze 7. května 1940 a nese podpisy kardinála státního sekretáře Angela Sodana a portugalského premiéra José Manuela Durao Barroso. Portugalskou delegaci přijal dopoledne také Jan Pavel II.

?Je mým přáním, aby nový konkordát přispíval ke stále lepšímu pochopení mezi státními představiteli a Pastýři církve, ke prospěchu celého národa.? ? řekl členům delegace Svatý otec.

Nová dohoda vypouští některé z historického hlediska neaktuální články. stát se zavazuje zaručovat církví veřejné a svobodné vykonávaní svých aktivit, kultu učení, služby a legislativy v církevních záležitostech, uznává dále náboženskou svobodu v oblasti svědomí, kultu, shromažďování, sdružování, veřejného vyjadřování, učení a charitativních aktivit. Ve srovnání s textem z roku 1940 byly revidovány některé další body, jako je suverenita Svatého stolce při jmenování biskupů, duchovní služba v armádě, v bezpečnostních složkách, ale také v nemocnicích, ve výchovných centrech a ve vězeních, možnost vyučovat katolické náboženství na veřejných školách a svoboda ve zřizování nových katolických institucí. Oficiálně byla uznána Portugalská katolická universita, upraveny byly otázky péče o hmotné dědictví v církevním vlastnictví a některé další problémy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.