Kard. Vingt-Trois: nová evangelizace není ve Francii novinkou

15.10.2012 

U nás není nutné začínat s „novou“ evangelizací. Ve Francii na ní pracujeme léta – uvedl kard. André Vingt-Trois, pařížský metropolita a zároveň předseda francouzského episkopátu. Synodu o nové evangelizaci se účastní z papežské nominace. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas naznačuje, že evangelizace pro Francouze není žádnou novinkou:

Nová evangelizace je trvalým prvkem života církve. Papežské rozhodnutí založit nový úřad pro novou evangelizaci či volba tohoto tématu pro Synodu biskupů má být pouze pobídkou pro všechny církve, které se v obnoveném evangelizačním úsilí angažují. Nová evangelizace znamená uvědomit si, že přinášení evangelia dnes probíhá v nových podmínkách. Nejde o to vypracovat nějaké nové evangelizační metody, ale spíš rozlišit nové okolnosti v různých zemích a tradicích.

Pane kardinále, musíte ale přiznat, že Francie bohužel vede pokud jde o mizení víry.... Jak vidíte budoucnost církve ve Francii?

Především si vůbec nejsem jist, zda jde o mizení víry. Souhlasím, že zanikají či slábnou jisté projevy víry. Už sto let jsme svědky úpadku jistého systému spojení náboženské praxe se sociálním životem. Společnost se mění, proto se mění také náboženská praxe. Věřící už nenacházejí oporu ve společnosti. Proto zaniká celé panoráma sociálních náboženských projevů. To neznamená, že víra slábne. Slábnou náboženské projevy. Přecházíme od sociálního křesťanství ke křesťanství z volby. To ovšem neznamená, že by křesťanství končilo. Vstupujeme pouze do jeho nové fáze. Osobní motivace, osobní zkušenost svobody v přístupu k víře, možnost lepšího poznání obsahu víry – to všechno dává dnešní víře novou tvář. Neznamená to však, že by víra zanikala. A myslím, že má-li mít víra budoucnost v naší společnosti, chceme-li ji v ní vyjadřovat, musíme tak činit v dialogu s jinými pohledy na život a jinými životními styly. Musíme umět vydávat svědectví o tom, jak nás naše spojení s Kristem uschopňuje k jednání v konkrétním životě.

- říká pařížský arcibiskup, kard. Vingt-Trois.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.