Služba chudým mění lidi více než projevy

27.10.2012 

Jedním ze dvou základních pilířů nové evangelizace, o kterém Poselství Božímu lidu hovoří, je služba chudým. Na ni navázala ve svém příspěvku v synodní aule generální představená kongregace Misionářek lásky:

Nová evangelizace se týká chudých, ale služba těmto lidem není nic nového. Ježíš se s nimi ztotožnil, když řekl: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Matka Tereza v tomto spatřovala Ježíšovo poslání a přání. Kristus toužil spasit lidi, kteří jsou chudí nebo trpí fyzicky, duchovně, morálně či duševně. K těmto lidem se bude naše církev vždy pozorně obracet,

říká auditorka synodu, sestra Mary Prema Piericková.

„Chudým lidem má být v našich společenstvích přiznáno výsadní místo. Z tohoto místa není nikdo vyloučen. Jejich postavení má odrážet pouto, kterým se nimi svázal Ježíš. Přítomnost chudého člověka v našich komunitách je tajemně mocná : mění lidi více než projevy, učí věrnosti, dává rozpoznat křehkost života, vyžaduje modlitbu. Řečeno stručně: přivádí ke Kristu“, stojí v závěrečném synodním poselství.
Chudí zde vystupují jako prostředek osobního posvěcení.

Jsem o tom skutečně přesvědčena. Bůh každého z nás povolal, abychom svatostí odpovídali na jeho lásku. Miloval nás jako první. V každém lidském životě bude přítomen zvláštní kříž a s tímto křížem také zvláštní milost, abychom se mohli s Kristem setkávat, ztotožňovat se s ním v jeho utrpení a jeho touze po duších,

uzavírá sestra Mary Prema Piericková, generální představená kongregace založené bl. Matkou Terezou.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.