Benedikt XVI.: I přes poryvy protivětru církev cítí především vanutí Ducha svatého

27.10.2012 

Dneškem skončilo zasedání biskupského synodu o nové evangelizaci. Hlasováním vybrali synodní otcové z 326 navržených 58 tzv. propositiones, tedy krátce zformulovaných tématických postřehů, které poslouží Svatému otci k vypracování posynodální apoštolské exhortace. Na závěr dopoledního zasedání Benedikt XVI. v krátké improvizované promluvě nejprve oznámil své rozhodnutí o přesunu určitých kompetencí z jedné kongregace na druhou, konkrétně jde o tématiku kněžských seminářů, která přejde od Kongregace pro katolickou výchovu na Kongregaci pro klérus a potom o oblast katecheze, která přejde z Kongregace pro klérus na Papežskou radu pro novou evangelizaci. Svatý otec pak okomentoval své rozhodnutí o jmenování nových kardinálů a svolání listopadové kardinálské konzistoře.

Chtěl bych při této příležitosti také co nejsrdečněji poblahopřát novým kardinálům. Chtěl jsem touto konzistoří doplnit tu únorovou právě v kontextu nové evangelizace a tak ukázat, že církev je církví Letnic; nikoli církví jednoho kontinentu, ale církví všeobecnou. Mým úmyslem tedy bylo vyjádřit právě tento kontext, tuto všeobecnost církve a je to i pěkný výraz tohoto synodu. Pro mne bylo opravdu povzbuzující, potěšující a osmělující vidět zde zrcadlo všeobecné církve s jejími bolestmi, ohroženími a radostmi, zkušenostmi Pánovy přítomnosti i v obtížných situacích.
Slyšeli jsme, jak se i dnes církev rozrůstá a žije. Myslím např. na to, co jsme slyšeli o Kambodži, kde se znovu rodí církev, víra; anebo o Norsku a mnoha jiných zemích. Vidíme, že i dnes je Pán přítomen tam, kde by se to nečekalo, a je mocný a činný také skrze naši práci a naše reflexe.
Třebaže církev cítí poryvy protivětru, přesto vnímá především vanutí Ducha svatého, který nám pomáhá a ukazuje správnou cestu. S novým nadšením se tedy pokračujeme a děkujeme Pánu za to, že nám daroval toto opravdu katolické setkání.
Děkuji všem: synodním otcům, auditorům za svědectví, která byla nezřídka velmi dojemná, jakož i odborníkům a bratrským delegátům, kteří nám pomáhali. Víme, že všichni chceme hlásat Krista a jeho evangelium a zasazovat se v této obtížné době za přítomnost Kristovy pravdy a za jeho zvěst.

Na závěr pak Benedikt XVI. připojil poděkování generálnímu sekretáři synodu arcibiskupovi Eterovičovi, předsedům zasedání a relátorům, kteří pracovali ve dne v noci, přičemž s úsměvem dodal:

Myslím, že je to trochu proti přirozenému právu pracovat i v noci, ale pokud tak činí dobrovolně, je třeba jim poděkovat a musíme jim být vděčni, zejména našemu neúnavnému a myšlenkami oplývajícímu generálnímu sekretáři.

Svatý otec pak svoji dnešní promluvu zakončil zmínkou o plodech biskupské synody:

„Propositiones jsou svědectvím, darem, kterého se mi dostalo pro nás, aby všechno bylo zpracováno v dokumentu, který by vycházel ze života a dával život. Tak doufáme a modlíme se. V každém případě s pomocí Páně pokračujeme v cestě. Díky vám všem. S mnohými se uvidíme také v listopadu na konzistoři. Děkuji.

Řekl Benedikt XVI. na závěr posledního zasedání biskupské synody o nové evangelizaci.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.