Poselství Benedikta XVI. účastníkům “Nádvoří národů” v Portugalsku

17.11.2012 

Další etapu “Nádvoří národů” – platformy Papežské rady pro kulturu pro dialog s ateisty – hostila portugalská města Guimarães a Braga. Benedikt XVI. zaslal účastníkům intelektuálního fóra osobní poselství, ve kterém se zamýšlí nad hodnotou lidského života. Je vysoce důležité upozornit na cenu lidského života v kontextu šířící se kultury smrti, píše papež. Pro věřícího člověka je život Božím darem, kterým jedinec sám nemůže disponovat, pokračuje Benedikt XVI. a dotazuje se: Proč se však odvoláváme na Boha, abychom zdůraznili cenu lidského života? Jako odpověď uvádí ryze lidskou zkušenost: Zemře-li milovaný člověk, pro pozůstalého je to nejabsurdnější událost, která se mohla přihodit. Ten, koho milujeme, by si přeci zasloužil žít. Pro toho, kdo zamilován nebyl, je totéž úmrtí něco zcela logického, přirozeného a nijak nesmyslného. Kdo má tedy pravdu, ptá se papež. Ten, kdo miluje, či ten, kdo nemiluje? Postoj milujícího člověka je ospravedlnitelný v případě, že každá bytost je milována nekonečnou mocí. A právě zde nacházíme důvod k tomu, proč se odvolávat na Boha. Bůh totiž miluje každého člověka a proto si každý člověk zaslouží, aby žil, uvádí Benedikt XVI. Hodnota lidského života je tudíž plně zřejmá pouze tehdy, existuje-li Bůh. Proto by bylo dobré, aby také nevěřící žili tak, “jako kdyby Bůh existoval”. Třebaže nemáme sílu k víře, měli bychom tuto hypotézu učinit základem svého života. V opačném případě totiž svět nefunguje, uzavírá papež své poselství portugalskému Nádvoří národů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.