Kardinál Maradiaga pranýřuje nečinnost mezinárodního společenství v Sýrii

10.12.2012 

Zatímco západní společnost žije předvánočním ruchem, na mnoha místech světa se za tichého souhlasu mezinárodní komunity dále válčí. Situaci v Demokratické republice Kongo i Sýrii pro naši rozhlasovou stanici analyzoval kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Benedikt XVI. je poslední, kdo hovoří jazykem morálky, řekl honduraský kardinál.

Poslední papežova výzva po středeční generální audienci se vztahovala právě k aktuálnímu dění v Kongu, jehož východní oblasti jsou v rukou ozbrojenců, kteří se označují jménem „M23“ a rozsévají smrt v okolí města Goma. ”Vyzývám znovu k dialogu a smíření a prosím mezinárodní společenství, aby přispělo na pomoc tamějšímu obyvatelstvu.“ , apeloval Benedikt XVI.

Kongo je zemí, která již velice trpěla válečnými konflikty, a proto je za každou cenu nutné zabránit dalšímu válčení. Lidé tam již propadají panice – zejména v regionu Goma. Právě jsem se vrátil ze setkání všech biskupů, zodpovědných za africké Charity, kteří opakovaně vyzývali k vyřešení situace a budou v tom pokračovat. Problém je bohužel ekonomický. V oné oblasti jsou důležitá ložiska strategického nerostného bohatství. Proto se do konfliktu zapojily také Rwanda a Uganda. Modleme se, aby tam nezačala další válka,

vyzývá kardinál Maradiaga a pranýřuje nečinnost mezinárodní komunity v Sýrii:

Lituji toho, že prolévání krve v Sýrii je stále vážnější, a mezinárodní společenství setrvává v naprostém klidu a jedná tak pomalu. Je to ostuda! Nechci si připustit myšlenku, že jsme tu před další situací obdobnou balkánskému konfliktu z devadesátých let, kdy byl mír vykoupen nesmírným utrpením mnoha lidí. V Sýrii se děje totéž. Je především naprosto naléhavé zastavit prodej zbraní. To je zásadní důvod, proč země, které vetovaly rezoluci OSN, jsou tak pasivní. Je pěkné vydělávat v době hospodářské krize, ale ostudné je, že ty peníze jsou zakrvácené utrpením jiných národů.

Svět zapomněl na morální jednání. Posledním hlasem svědomí zůstává Benedikt XVI., míní předseda Mezinárodní charity:

Je smutné pozorovat, že svět není schopen žít v míru, zvláště nyní, když se připravujeme na vánoce. Svědčí o tom i skutečnost, že mnohé země svátky Kristova narození prostě vymazaly. Je pár dní volna, lidé si přejí pěkné svátky. Pěkné svátky bez Ježíše ale žádné svátky nejsou. Nevidíme-li původ vánoc v Kristově narození, přivádí nás to jen k lhostejnosti. Jsme schopni vánoce slavit jídlem a pitím, jinak by to nebyla pořádná oslava. Kde ale zůstal Kristus, jediný orientační bod ve světě, propadajícím se do materialismu a hledajícím zlato namísto Boha? Posledním hlasem morálky jsou papežovy výzvy. Jsou důležité, protože tlučou na dveře našeho svědomí a nutí nás uvažovat lidsky, a nikoliv materialisticky,

řekl kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.