Anglikánský primas přísahal věrnost královně Alžbětě a postavil se na odpor Cameronovi

5.2.2013 

Nový primas anglikánského společenství včera složil slavnostní přísahu do rukou královny Alžběty, ale vzápětí se postavil na odpor britskému premiérovi Cameronovi v otázce návrhu zákona redefinujícího manželství. Arcibiskup Justin Welby se oficiálně ujal úřadu primase, avšak instalace v canterburské katedrále se uskuteční až za měsíc. Včerejší slavnost měla církevně-státní povahu a účastnila se jí hierarchie anglikánského společenství a členové vládní komise, která Welbyho jmenovala do této funkce. Členové vlády Davida Camerona vyjádřili svá očekávání vzhledem k poslání nového primase. Měl by se ujmout duchovního a morálního vedení národa, má vnést prorocký hlas křesťanství do veřejné debaty a naslouchat hlasu víry uprostřed sekularizovaného světa. V odpovědi na tyto postuláty prohlásil, že se bude snažit vnést do britské společnosti hlas křesťanské moudrosti. Žijeme v době, kdy existují dokonce inteligentní mobily, ale moudrých lidí je poskrovnu, řekl nový anglikánský primas, načež vyjádřil rozhodný nesouhlas vůči vládnímu návrhu zákona rozšířit pojem manželství na homosexuální svazky. „Svoje stanovisko jsme v této věci vyjádřili jasně, – řekl arcibiskup Welby – a plně souhlasím s názorem ostatních biskupů. Je však třeba mí na paměti, že anglikánské společenství čítá 80 milionů věřících, řekl dále. Jeden milion anglikánů, kteří v této zemi pravidelně praktikují víru, je opravdu pouze nevelká část tohoto velkého společenství. A pro rozhodující většinu anglikánů na světě nebyl postoj ve věci homosexuálních svazků podroben diskusi. Jako arcibiskup Canterbury musím brát zřetel na celé anglikánské společenství a ne jenom na naši zemi.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.