Kardinál Sodano: Hvězda Vašeho pontifikátu mezi námi bude nadále svítit

11.2.2013 

Na papežovu nečekanou deklaraci o zřeknutí se úřadu reagoval vzápětí přímo v konzistorním sále děkan kardinálského sboru, kardinál Angelo Sodano:

Svatosti, milovaný a ctihodný nástupce Petrův, jako blesk z čistého nebe zaznělo v této aule vaše pohnuté poselství. Vyslechli jsme ho s rozpaky, takřka nevěřícně. Ve vašich slovech jsme zaznamenali hluboké city, které jste vždy choval k svaté Boží církvi, k této církvi, kterou jste miloval. Dovolte mi nyní, abych jménem tohoto apoštolského večeřadla, kardinálského kolegia, jménem všech vašich drahých spolupracovníků řekl, že jsme Vám více než dříve nablízku, stejně jako během těchto světlých osmi let Vašeho pontifikátu. 19. dubna 2005, pokud se dobře pamatuji, jsem se Vás na závěr konkláve, rovněž chvějícím se hlasem ptal: „Přijímáš své kanonické zvolení papežem?“ a Vy jste bez otálení, byť s rozechvěním odpověděl, že přijímáte s důvěrou v milost Pánovu a mateřskou přímluvu Marie, Matky církve. Jako Maria jste onoho dne řekl své Ano a začal svůj světlý pontifikát v kontinuitě, o níž jste mnohokrát mluvil, tedy v kontinuitě dvoutisíciletých dějin církve s jejími 265 předchůdci na Petrově stolci, od apoštola Petra, pokorného rybáře z Galileje, až k velkým papežům minulého století od svatého Pia X. k blahoslavenému Janu Pavlu II.

Svatý otče, ještě před 28. únorem, tedy dnem, kdy si přejete skončit tuto svoji papežskou službu, konanou s tolikerou láskou a pokorou, budeme mít ještě možnost lépe vyjádřit svoje pocity. Učiní tak pastýři a věřící rozptýlení ve světě, učiní tak mnozí lidé dobré vůle, společně s různými státními představiteli. A budeme mít ještě v tomto měsíci to potěšení slyšet Váš pastýřský hlas tento týden na Popeleční středu, potom ve čtvrtek na setkání s římským klérem, během poledních promluv před modlitbou Anděl Páně a při generálního audiencích. Potom budou i další příležitosti slyšet Váš otcovský hlas. Vaše poslání však bude pokračovat. Vy sám jste řekl, že nám budete nablízku svým svědectvím a svou modlitbou. Hvězdy budou na nebi jistě i nadále svítit a mezi námi bude podobně zářit hvězda Vašeho pontifikátu. Jsme vám nablízku, Svatý otče, požehnejte nám.

Řekl kardinál Sodano v bezprostřední reakci na papežovo překvapivé oznámení, pronesené v rámci konzistoře konala v 11 hodin ve Vatikánu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.