Relikvie sestry Resoluty do římského kostela sv. Bartoloměje

4.3.2013 

Vídeňský arcibiskup kard. Christoph Schönborn slaví dnes v osm hodin večer mši sv. v kostele sv. Bartoloměje na římském Tiberském ostrově. Předá při ní komunitě Sant´Egidio relikvii blahoslavenné sestry Marie Restituty Kafkové – kříž, který nosila na svém řeholním oděvu. Ve farnosti sv. Bartoloměje se od jubilejního roku 2000 shromažďují památky na četné mučedníky a svědky víry z období totalitárních režimů dvacátého století. Sestra Marie Restituta, občanským jménem Helena Kafková, pocházela z Brna. Když se rodina přestěhovala do Vídně, vstoupila do třetího řádu sv. Františka a pracovala jako zdravotnice. Pro svou rozhodnost si vysloužila jméno “Resoluta”. Za svou neústupnost ve vztahu k nacismu byla popravena gilotinou 30. března 1943 jako jediná řeholnice, kterou Hitlerův režim takto odsoudil. Sestru Marii Restitutu blahořečil Jan Pavel II. roku 1998 v rakouském hlavním městě.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.