Eutanazie pro nezletilé a lidi s Alzheimerovou nemocí

8.3.2013 

Nezletilí a lidé s demencí by v Belgii mohli již brzy mít právní nárok na eutanazii, zavedené v této zemi v roce 2002. Socialistická strana chce belgickému parlamentu předložit návrh zákona, který by rozšířil možnost tzv. lékařsky asistované sebevraždy na občany mladší 15 let a na pacienty s Azheimerovou chorobou. Belgický primas André Joseph Léonard vyjádřil silné znepokojení belgického episkopátu, které doprovázelo již depenalizaci eutanazie. Arcibiskup Malines-Bruselu přitom upozornil na pokrok paliativní léčby jako odpovědi na fyzické utrpení. Biskup Lutychu Aloys Jousten Vatikánskému rozhlasu řekl, že je tu skutečně v sázce “život nebo smrt”:

Je zřejmé, že dění v naší zemi bohužel může být smutným vzorem pro celoevropský vývoj. Toho jsme si už všimli - například při legalizaci partnerství osob stejného pohlaví. Otázka eutanazie se celosvětově rozvíjí a zdá se, že Belgii nemůže nic zabrzdit. My však musíme pozvednout hlas a promluvit do svědomí společnosti – a zejména pak jejím zodpovědným zástupcům v parlamentu. Je nutné si rovněž uvědomit, jakou roli zde zaujímá lékař. Musíme lékaře chránit, neboť hrozí nebezpečí, že k nim lidé zcela ztratí důvěru. Pokud už nevím, co se mnou lékař udělá, když se dostanu do určité situace, ačkoliv jsem proti eutanazii, dospěli jsme do krajního bodu. A právě o tom musíme hovořit s lékaři a se společností všeobecně,

míní lutyšský biskup. Pouze v loňském roce eutanazie v Belgii ukončila 1432 životů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.