O. Lombardi o zaskočení svém i mnoha jezuitů

14.3.2013 

Upřímně řečeno, znám kardinála Bergoglia velmi málo a knihu rozhovorů, které s ním vedli dva italští novináři (Francesca Ambrogetti, Sergio Rubin, El Jesuita, 2010) jsem nečetl, nezastíral tiskový mluvčí Svatého stolce při narychlo svolaném nočním brífinku. O. Federico Lombardi se pak s novináři podělil o svůj osobní dojem z volby spolubratra, člena Tovaryšstva Ježíšova:

Osobně jsem trochu v šoku z toho, že máme papeže jezuitu. Jezuité si totiž myslí, že mají církvi sloužit, nikoliv však jako autorita, nýbrž jako služebníci. Proto běžně nepřijímají biskupská nebo kardinálská jmenování, nebo se jim přinejmenším snaží odolávat. Zdá se nám tedy poněkud podivné, že je jeden z nás jmenován dokonce papežem. Není to běžné a nejsme na to psychologicky připraveni. V tomto smyslu tedy volbu O. Bergoglia prožívám jako jeho povolání ke službě, které musí skutečně být výsledkem silného volání, a nikoliv touhy po moci či autoritě. Jsem plně přesvědčen, že nastupuje papež, který chce sloužit. Je to zcela radikální odpověď na hlasy, které kolují o církvi. A také krásná reakce na způsob, jakým mnozí v uplynulých měsících na církev pohlíželi a jak její situaci prezentovali.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.