Papež František: Kristovo vítězství je třeba přijmout do osobní, dějinné i sociální reality

1.4.2013 

Přibližně 40 tisíc lidí přišlo na náměstí sv. Petra, aby si vyslechlo slova papeže Františka před mariánskou modlitbou Regina caeli. Svatý otec přesně v poledne oslovil věřící ze známého okna v posledním patře apoštolského paláce a mimo jiné řekl:

Vyjádřit v životě svátost [křtu], kterou jsme přijali, to je, drazí bratři a sestry, náš každodenní závazek, ale řekl bych, že také naše každodenní radost! Radost z pocitu, že jsme nástrojem Kristovy milosti, jako ratolesti kmenu vinné révy, kterým je On sám, oživováni mízou Jeho Ducha!

Po hlavní promluvě, modlitbě a požehnání, Svatý otec setkání s věřícími uzavřel souhrnným pozdravem, opět bez užití jiných jazyků než italštiny:

S velkými sympatiemi zdravím vás všechny, drazí poutníci, kteří přicházíte z různých kontinentů, abyste se účastnili tohoto modlitebního setkání. Každému z vás přeji klidné prožití tohoto Velikonočního pondělí, ve kterém opět mocně zní radostná zvěst Velikonoc: Kristus vstal z mrtvých! Požehnané Velikonoce vám všem!
Požehnané Velikonoce všem!
A dobrou chuť k obědu.

Popřál papež František účastníkům poledního modlitebního setkání na Svatopetrském náměstí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.