Kardinál Bergoglio o modlitbě růžence

6.4.2013 

Tento týden zveřejněný program papežských bohoslužeb vypočítává mimo jiné také modlitbu růžence, která se bude konat v bazilice Santa Maria Maggiore za účasti papeže Františka první sobotu mariánského měsíce května (4.5). Před sedmi roky se tehdejší kardinál Bergoglio svěřil italskému měsíčníku 30 Giorni se svým vztahem k této modlitbě. Popsal při té příležitosti svůj zážitek z Říma z roku 1985, kdy se účastnil společné modlitby růžence s papežem Janem Pavlem II., která se tehdy konala každou první sobotu v měsíci: „On klečel vpředu. Viděl jsem jej zezadu a postupně jsem se hroužil do modlitby – vzpomínal kard. Bergoglio. Nebyl jsem sám. Modlil jsem se uprostřed Božího lidu pod vedením svého pastýře. Když jsem pohlédl na papeže, přišla na mne roztržitost. Jeho zbožnost byla svědectvím. Představil jsem si ho jako mladého kněze, seminaristu, básníka, dělníka, dítě z Wadowic ve stejné pozici, jak se modlí jeden zdrávas za druhým. Svědectví jeho zbožnosti na mne učinilo obrovský dojem. Uvědomil jsem si pravý význam slov, která pověděla Matka Boží v Guadalupe svatému Juanovi Diegovi: »Neměj strach, copak nejsem Tvá matka?«. Pochopil jsem, že v papežově životě je Maria přítomna. Od té doby se modlím denně 15 tajemství růžence“ – řekl před sedmi lety nynější papež František, jehož slova včera reprodukoval italský katolický deník Avvenire.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.