Proslov Jana Pavla II. k sdružení bývalých švýcarských gardistů

6.6.2004 

Bern-Viktoriaheim, 6. 5. 2004

Milí přátelé,

na závěr této krátké apoštolské návštěvy ve Švýcarsku, mě náramně těší, že se mohu setkat s vámi, členy Sdružení bývalých papežských švýcarských gardistů, a s vašimi rodinými příslušníky. Srdečně zdravím každého z vás. V těchto 25 letech pontifikátu jsem měl příležitost poznat mnohé z vás ve Vatikánu. A tak mě těší, že se dnes mohu znovu vidět s vašimi rodinami. Děkuji, že jste se tu sešli, abychom se mohli společně radovat. Zvláštní dík patří předsedovi vašeho sdružení panu Jacquesovi Babyeovi, za jeho milá slova, která mi vaším jménem věnoval.

2. Petrův nástupce má zvláštní dluh vděčnosti vůči katolickému společenství této země, protože z ní pocházejí švýcarští gardisté, kteří už pět století vykonávají zvláštní úkol ochrany pořádku a bezpěčnosti ve Vatikánu, v Castel Gandolfu a tam, kam se papež odebere v rámci své služby. Evangelium říká, že dobrý strom se pozná podle svých plodů (srov. Mt 7,17-18). Nuže, mladí mužové, kteří odtud přicházejí do Říma kvůli této zvláštní službě římskému veleknězi, jsou chlapci, kteří dělají čest svým rodinám a farnostem Švýcarska.

3. Dělají čest také tomuto zasloužilému sdružení, které pečuje o to, aby se zde ve vlasti udržoval stále živý zájem o tuto službu církvi, aby Oddíl papežské švýcarské gardy mohl mít užitek ze stálé a platné výměny. Upřímně vám děkuji za to, co jste vykonali a co nadále konáte a povzbuzuji vás k tomu, abyste vytrvali ve svém úsilí vydávat svědectví Kristu a věrnosti církvi uprostřed světa který se mění.

Kéž Panna Maria stále bdí nad vámi a nad vašimi rodinami. Ze srdce vám všem žehnám.

Překlad: Jiří Sýkora

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.