Papež František se zajímá o reformu Legionářů Kristových

27.6.2013 

Svatý otec potvrdil mandát papežskému delegátovi pro Legionáře Kristovy, kardinálovi Velasio de Paolisovi, kterého roku 2010 pověřil Benedikt XVI. dočasným vedením této řeholní kongregace a přípravou její mimořádné kapituly za účelem reformy jejích stanov, poté co vyšel najevo podvojný život jejího zakladatele O. Maciela Degollada. Papež František adresoval kardinálovi Paolisovi list datovaný 19. června a pověřuje ho předsednictvím generální kapituly, která proběhne v roce 2014. Ta bude mít za úkol zvolit nové představené a schválit nové stanovy, jejichž nezbytné přezkoumání si papež vyhrazuje. Budou to nevyhnutelné kroky autentické a hluboké obnovy kongregace Legionářů Kristových a nepřímo také celého hnutí Regnum Christi. „Prosím Vás, píše papež František, abyste mne nadále informoval o přípravách na generální kapitulu, které vyprošuji pomoc Ducha svatého, a modlím se, aby všechny zasvěcené osoby nadchnul pro rozlišování svého povolání v církvi a ve světě.“ Svatý otec děkuje kardinálovi Paolisovi za jeho nasazení v tomto „delikátním poslání“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.