Papež František upravil stanovy ordinariátů pro bývalé anglikány

11.7.2013 

Ordinariáty pro bývalé anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví, mohou získávat nové členy nejenom z řad věřících anglikánského společenství, ale rovněž mezi nevěřícími či katolíky, kteří se vzdálili od církve. Vyplývá to z doplňujících norem, které vydal papež František pro personální ordinariáty. Svatý otec rozhodl, že členem ordinariátu se mohou stát rovněž ti katolíci, kteří nedokončili svou cestu křesťanské iniciace v katolické církvi, ale vrací se do života církve díky pastoračnímu a evangelizačnímu působení ordinariátu. Nóta Kongregace pro nauku víry zároveň připomíná, že členem ordinariátu se lze stát přijetím, kterékoli svátosti křesťanské iniciace (křest, eucharistie, biřmování), ale nikoli na základě subjektivních preferencí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.