Svatý stolec zproštěn obvinění

8.8.2013 

Odvolací soud v Oregonu v pondělí 5. srpna vynesl rozsudek, kterým zprošťuje Svatý stolec zaměstnavatelské zodpovědnosti za trestné činy jednotlivých kněží. Jedná se o další z řady rozsudků, kterými americké soudy potvrzují, že Svatý stolec nemůže být přímo zodpovědný za sexuální zneužívání mladistvých, kterého se dopustili někteří duchovní. Konkrétní kauza, kterou se zabýval oregonský soud, se týkala irského kněze, obviněného roku 1965 ze zneužití nezletilé osoby. Řeholní společenství, k němuž dotyčný kněz náležel, případ postoupilo Svatému stolci, který během několika týdnů nařídil laicizaci zmíněného řeholníka. Obžaloba ve svém odvolání proto trvala na tom, že Svatý stolec byl o případu informován, že kontroluje klérus na celém světě, a nese tudíž přímou zodpovědnost za jeho činy. Soud v Oregonu ovšem tento předpoklad zamítl jako chybný.

Právní zástupce Svatého stolce Jeffrey Lena výnos oregonského soudu komentoval pro anglickou redakci Vatikánského rozhlasu. Vysvětluje, že cílem obžaloby bylo přirovnat katolickou církev k firmě, jejímž výkonným ředitelem je papež. Vyšetřující soudce však na základě podrobného prozkoumání událostí a svědeckých výpovědí mohl konstatovat, že Svatý stolec byl o případu informován pouze tehdy, když řeholní představení obviněného kněze žádali o jeho propuštění z duchovního stavu. Obhájce Svatého stolce uvedl, že odvolání žalující strany se opíralo o obdobné východisko rovněž ve dvou dalších kauzách. Také v těchto případech, známých jako O´Bryan ve státě Kentucky a John Doe 16 ve státě Wisconsin, soudy odvolání zamítly.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.