List papeže Františka předsedovi Brazilské biskupské konference

17.8.2013 

Papež František napsal děkovný list brazilské církvi datovaný 2. srpna a adresovaný předsedovi Brazilské biskupské konference, kardinálu Raymundovi Damascenovi Assisovi. Opětovně v něm děkuje za vřelé přijetí při své pouti do mariánské svatyně v Aparecidě. „V paměti i v srdci si uchovávám nesmazatelné obrazy intenzivního liturgického společenství a radujícího se zástupu lidí, kteří mne na prostranství před chrámem, navzdory chladu a dešti, provázeli.“ Papež František pak prosí, aby kardinál Assis tlumočil „jeho vroucí uznání a vděčnost brazilským biskupům, všem farářům, pastýřům i církevním hnutím za péči a úsilí, vynaložené na přípravu a konání Světového dne mládeže.“ Svatý otec vyjadřuje přesvědčení, že tato událost víry naplní brazilskou církev milostí, a formuluje přání, aby zasetá zrna přinesla plody církvi této milované země. V samotném závěru svého listu papež František prosí o modlitbu za sebe.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.