Vatikánská delegace na konferenci OSN o obchodu a rozvoji v Brazílii

19.6.2004 

V době globalizace se rozvíjejí ekonomické politiky do té míry, že mohou napomáhat rozvoji chudších zemí. To je výzva arcibiskupa Silvana Tomasiho, vedoucího vatikánské delegace, pronesená na 11. zasedání OSN o obchodu a rozvoji, které včera skončilo v Sao Paolo v Brazílii. Summit byl zakončen schválením dokumentu, který zavazuje členské země k tomu, aby zintenzívnili iniciativy na odstranění chudoby, které byly pevně stanoveny na Jubilejním zasedání. ?Vykořenění chudoby je příčinou růstu sociální soudržnosti a napomáhá podpůrnému rozvoji ? uvedl ve svém projevu arcibiskup Silvano Tomasi ? a to je důvodem, pro který musí mezinárodní komunita usilovat o dosažení tohoto cíle.? Vedoucí vatikánské delegace dále zdůraznil, že globalizace, která není sama v sobě ani špatná ani dobrá, však vyčlenila na okraj společnosti mnoho lidí, zvláště ve venkovských oblastech. Jestliže totiž počet lidí, kteří žijí s méně než jedním dolarem na den se v posledních letech snížil, byla na druhé straně zaznamenána v různých koutech planety značná nerovnoměrnost v ekonomickém vývoji. Z druhé strany lze zaznamenat nerovnoměrnost uvnitř zemí, kde z důvodů chudoby narůstá rozdílnost v různých oblastech společnosti. ?Vyhoštění na okraj ? upozornil vatikánský představitel ? zbavuje lidi vlastního práva k plné účasti na možnosti rozvoje?. Nejen to, ale nerovnoměrnost je ve skutečnosti zdrojem konfliktů a v některých souvislostech vytváří dokonce přijetí násilí jako formy sociálního vyjádření. Uvedl, že nestačí jen ?otevřít ekonomiku?, aby se zmírnila chudoba, ale k tomu musí být zaměřena politika investic do lidského kapitálu a do infrastruktury, což jsou rozhodující faktory k zaručení trvalého rozvoje. Rozvoj neznamená pouze eliminaci chudoby, ale také lepší podmínky zdravotní a přístup ke vzdělání. V tomto kontextu je nutná plná integrace žen do sociální sítě způsobem, který jim zaručuje rovnoprávnost ve společnosti. V závěru arcibiskup Tomasi zdůraznil důležitost snížení dluhu chudým zemím a zaručil podporu Svatého stolce při pomoci chudým zemím.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.