Pozitivní ratingové hodnocení městského státu Vatikán

28.10.2013 

Nezávislá ratingová agentura Standard Ethics Rating, která posuzuje země Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a další státy ( Brazílii, Čínu a od 21. února 2013 také Vatikán), dnes publikovala ratingové hodnocení městského státu Vatikán. Podle tohoto posudku se Vatikán posunuje z nižšího pole hodnotící stupnice (EE-) na vyšší úroveň (EE). Ocitl se tak po boku Itálie, Řecka, České či Slovenské republiky a ještě více se přiblížil mezinárodním standardům v oblasti finanční transparence. Jak vyplývá z tiskového prohlášení, hlavním důvodem k pokroku bylo přijetí říjnového zákona č.18 o dohledu nad finančními operacemi a informacemi. Tento zákon rozšiřuje dozorčí funkci vatikánského Finančního dozorčího úřadu (AIF) na všechny vatikánské instituce. Ratingová agentura rovněž kladně hodnotí publikaci výroční zprávy vatikánské banky na počátku tohoto měsíce. Předmětem dalšího sledování zůstávají přechodné prvky v interní legislativě, týkající se trestného činu zneužívání mladistvých, uzavírá tiskové prohlášení agentury, která kromě ekonomických ukazatelů sleduje také indikátory trvale udržitelného rozvoje.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.