Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv

31.12.2013 

„Církvi hrozí v příštím roce polarizace kolem antropologické otázky týkající se manželství a rodiny,“ domnívá se kardinála Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro biskupy. Podle jeho mínění vyvolal dotazník a konzultace k nadcházejícímu synodu o rodině velká očekávání. Bude zapotřebí vypracovat syntézu církevního učení v nových situacích, které se objevily před několika desetiletími, a je proto třeba obnovit pastorační vnímavost,“ říká kanadský kardinál, který v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas shrnul končící se rok poukazem na nepochybnou popularitu papeže Františka, přičemž upozornil, že nejdůležitější rozhodnutí tohoto roku přijal Benedikt XVI.:

Rezignace Benedikta XVI. otevřela před církví nové možnosti. Pokládám proto za nejdůležitější událost minulého roku papežovo odstoupení. Je to gesto vskutku novátorské. Největší novota v dějinách církve. Ukázalo tak, že církev je živá, dokáže se nejenom obnovovat, ale také překvapit. Abdikace byla svědectvím velké pokory a zároveň důvěry v Ducha svatého, který všechno řídí dobře. Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření těchto nových perspektiv, za umožnění novosti, která přišla s papežem Františkem.

Říká kardinál Ouellet.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.