Začíná generální kapitula Legionářů Kristových

8.1.2014 

Dnes v podvečer začala mimořádná generální kapitula Kristových legionářů. Inaugurační mši svaté předsedal papežský legát kardinál Velasio De Paolis. Po třech letech vyhrazených duchovní obnově a očištění, má nyní Generální kapitula přikročit k dalším krokům, totiž k revizi konstitucí a volbě nových představených této kongregace.
Připomeňme, že Benedikt XVI. jmenoval kardinála De Paolis v červnu 2010 svým legátem pro přezkoumání situace v kongregaci Kristových legionářů, po té co vyšly najevo závažné skutečnosti o dvojím životě jejího zakladatele, p. Marciala Maciela Degollada. Už v květnu 2006 byl p. Maciel zbaven veřejné služby a zemřel v ústraní o dva roky později.
Vlastní zasedání mimořádné generální kapituly Kristových legionářů začne zítra ráno. Účastní se jí 70 kapitulních otců a několik dalších laiků i zasvěcených osob z apoštolského hnutí Regnum Christi za předsednictví papežského legáta a dvou jeho osobních poradců. První fáze bude probíhat za zavřenými dveřmi. Potrvá zhruba 20 dní a má se věnovat revizi konstitucí a volbě nových představených. Druhá část kapituly pak bude věnována různým otázkám ze života kongregace. Očekává se, že práce budou zakončeny během února.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.