Papež František dnes kázal o přesvědčených a poražených křesťanech

10.1.2014 

Církev je plná poražených a jen zpola přesvědčených křesťanů, prohlásil papež František ve své dnešní ranní homilii v kapli Ducha svatého vatikánského Domu svaté Marty. Víra však může všechno a přemáhá svět, je ovšem nutné mít odvahu a svěřit se Bohu.

Svatý otec své kázání zaměřil na čtení z prvního Janova listu, ve kterém apoštol trvá na přikázání, v němž se vyjadřuje křesťanský život, tedy na zůstávání v Boží lásce, abychom mohli milovat bratra. Ono „přebývání v Bohu“ je dílem Ducha svatého a naší víry, které má konkrétní dopad.

“Každý, kdo zůstává v Bohu, kdo byl Bohem stvořen, kdo zůstává v lásce, vítězí nad světem. Z naší strany je vítězstvím, které přemáhá svět, naše víra. Z Boží strany je to dílo Ducha svatého, které tuto milost působí. Z naší strany je to tedy víra, silná víra! Vítězí nad světem, může všechno! Vítězí! Bylo by pěkné, kdybychom si to připomněli, protože častokrát jsme křesťany poraženeckého ducha. Církev je plná křesťanů, kteří se cítí přemoženi, kteří nežijí takovouto vírou. Když totiž víru takto neprožíváme, nastupuje porážka a vítězí svět – kníže světa.“

Ježíš velice chválil víru ženy s krvotokem, víru kananejské ženy, nebo víru slepého od narození. Říká, že i víra jako hořčičné zrnko může pohnout horou. Takováto víra od nás vyžaduje dva postoje – vyznání a svěření se. V prvé řadě ji musíme vyznat.

“Víra znamená vyznat Boha, Boha, který se nám zjevoval od doby našich otců až do nynějška, Boha v dějinách. Každý den to vyznáváme v Krédu. Avšak je rozdíl, říkáme-li Krédo ze srdce, nebo ho jen papouškujeme. Věřím, věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista, věřím…Věřím tomu, co říkám? Je to skutečné vyznání víry, či ho jen tak popaměti odříkávám, protože se to musí? Nebo věřím napůl? Vyznat víru! Celou, nejen jednu část! Celou! A pak tuto víru uchovávat tak, jak k nám přišla, cestou tradice, v celistvosti. Jak můžu poznat, zda víru vyznávám dobře? Je tu jedno znamení – kdo vyznává dobře víru, celou víru, je schopný adorovat, adorovat Boha.“

Víme, jak Boha žádat a jak mu děkovat, pokračoval papež, ale něco více je Boha adorovat a chválit. Pouze člověk silné víry je schopný adorace. Odvažuji se říci, dodal papež František, že teploměr církevního života v tomto ohledu vykazuje trochu nízké hodnoty. Je tu málo schopnosti adorovat, jsou to schopni jen někteří a je jich málo. A důvod? Nejsme přesvědčení ve svém vyznání víry, nebo jsme přesvědčeni jen způli. První postoj je tedy víru vyznat a uchovávat. Potom se můžeme svěřit.

“Muž nebo žena, kteří mají víru, se svěřují Bohu. Svěřují se! Svatý Pavel v jednom těžkém okamžiku svého života řekl: „Dobře vím, komu jsem se svěřil“. Bohu! Pánu Ježíši! Svěřit se – to nás dovede k naději. Tak jako vyznání víry nás vede k adoraci a Boží chvále, svěření se Bohu nás vede k postoji naděje. Je tolik křesťanů s rozředěnou, nevelkou, slabou nadějí. Proč? Protože nemají sílu a odvahu svěřit se Pánu. Jestliže my, křesťané, věříme tak, že víru vyznáváme, uchováváme a svěřujeme se Bohu, Pánu, budeme vítězní. To je vítězství, které přemohlo svět, naše víra!“

Zakončil papež František svou dnešní ranní homilii.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.