Služte církvi bez světskosti

10.1.2014 

Papež František dnes přijal laické členy Papežského domu s jejich rodinnými příslušníky. Nositelé čestných historických titulů papežského dvora vykonávají svou službu při přijetí oficiálních delegací, které navštěvují Petrova nástupce a Svatý stolec. Jsou členy Papežské rodiny a na pokyn prefekta Papežkého domu se účastní oficiálních civilních i církevních ceremonií. Jejich počet a funkce upravuje apoštolský list papeže Pavla VI. motu proprio z roku 1968 (Pontificalis Domus).

“Vaším prostřednictvím si státní představitelé a jiné osobnosti udělají první dojem o Papežském domu a Petrově stolci. (…) Je zapotřebí jemnosti a srdečnosti, aby se tu příchozí cítili co nejlépe. Tyto lidské vlastnosti se proto musí opírat o ryzí život víry, který dosvědčuje soulad s evangeliem, aniž by toto svědectví poskvrnil světskými postoji.“

Řekl Svatý otec František nositelům titulu „komorník Jeho Svatosti“ v Klementinském sále Apoštolského paláce. Poté přešel k pozdravu tzv. papežských sediářů, kteří v minulosti přenášeli papeže na trůnu (sedes gestatoria). Dnes mu kupříkladu podávají děti k požehnání, když projíždí zástupem na papamobilu.

“Děkuji vám za všechno a cítím se vaším dlužníkem. Děkuji také za něhu, s jakou berete děti a podáváte mi je při veřejných audiencích. Jednoho z vás jsme se zeptal – Kolik máš dětí? Umíš je totiž nosit, to se vidí!“

Ocenil papež František službu svých nejbližších spolupracovníků.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.