Papež jmenoval vizitátora pro Syřany v evropském exilu

13.1.2014 

Papež František jmenoval apoštolského vizitátora pro Syřany v evropském exilu Emeritní arcibiskup iráckého Mosulu, mons. Basile Georges Casmoussa, bude pastoračně pečovat o syrské katolíky, kteří emigrovali do západní Evropy. Úřadem apoštolského vizitátora pro komunity syrských věřících jej dnes pověřil Svatý otec František. Arcibiskup Casmoussa se narodil roku 1951 v Iráku, mimo jiné studoval také sociální vědy v Lovani a několik let působil v Bejrútu. Úřad mosulského arcibiskupa vykonával v letech 1999-2010 a poté byl jmenován vikářem syrsko-katolického patriarchátu se sídlem v Bejrútu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.