Vyšlo papežské poselství ke Světovému dni modliteb za povolání

16.1.2014 

Nesmíme mít strach. Bůh znalecky a se zanícením sleduje dílo, které vzešlo z jeho rukou. Záleží mu na tom, aby uskutečnil plán, který s námi má. Vyžaduje ovšem náš souhlas a naši spolupráci, píše papež František v poselství ke Světovému dni modliteb za povolání. Tento den připadá na čtvrtou neděli velikonoční, zvanou „Dobrého Pastýře“, letos tedy na 11. květen. Svatý otec ve svém poselství, nesoucím dnešní datum, upomíná, že jakékoliv povolání vyžaduje exodus. Je nutné vyjít ze sebe a ukotvit svou existenci v Kristu a jeho evangeliu. Jak v manželství, tak v řeholním zasvěcení a kněžském životě je nezbytné opustit takové způsoby myšlení a jednání, které nejsou v souladu s Boží vůlí. Tento exodus nás vyvádí na cestu adorace Pána, kterému sloužíme v bratřích a sestrách. Plod povolání, pokračuje papež, totiž dozrává na dobře obdělávaném poli vzájemné lásky a v kontextu ryzího církevního života. Žádné povolání nevzniká samo od sebe a nežije samo pro sebe, upozorňuje Petrův nástupce. Usilujeme-li o svatost života, běžně narážíme na obtíže ve svém nitru i kolem sebe. Sám Ježíš poukazuje na to, že světské starosti a záliba v bohatství často udusí to, co bylo zaseto, a Zlý nás o dobré sémě obere. Nesnáze nás ovšem nesmí zavést na pohodlnější cestu. Pravá radost povolaných totiž spočívá ve vědomí, že Pán vždy zůstává věrný, uvádí papež František v poselství ke Světovému dni modliteb za povolání.

PLNÉ ZNĚNÍ papežova poselství ke Světovému dni modliteb za povolání ZDE

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.